نگاهی کلی به سیستم مداربسته

سيستم دوربين مداربسته سيستمي است که در آن ازيک مدار بسته براي اتصال دوربين‌ها به نمايشگر استفاده شده. در واقع تفاوت يک سيستم مداربسته با يک سيستم انتقال تصاوير تلوزيون در طريقه انتقال تصاوير است. در سيستم انتقال تلويزيون تصاوير انتقال تصاوير به صورت باز صورت مي‌گيرد و امکان دريافت تصاوير به صورت آزاد وجود دارد حال آنکه در يک سيستم مداربسته تصاوير در مداري خاص به نمايشگرهاي محدودي انتقال پيدا مي‌کنند.
کاربردهاي سيستم مداربسته
به طور حتم بزرگترين کاربرد سيستم‌هاي مداربسته در کابردهاي امنيتي است اما با گسترش اين سيستم‌ها استفاده از آنها هر روز در قسمت‌هاي مختلفي گسترش مي‌يابد. در زير به چندين نمونه از کاربردهاي خاص اين سيستم‌هاي اشاره مي‌کنيم:

* نظارت بر ترافيک بر روي پل‌ها
* ضبط تصاوير در اجاق کيک پزي براي جلوگيري از ايجاد مشکل در حين پخت
* سيستم موقت سنجش سطح ترافيکي شهر
* استفاده از قابليت ضبط Time lapse براي انيميشن‌هاي خميري

* استفاده در ورزشگاه براي ديدن بهتر صحنه‌هاي بازي

* استفاده در اتوبوس‌ها براي جلوگيري از خرابکاري

* استفاده در باغ وحش براي کنتل دائم حيوانات

اين ليست را مي‌توان با صدها کاربرد ديگر دوربين‌هاي مداربسته پر کرد.

دوربين

نقطه شروع براي بررسي يک سيستم مداربسته دوربين مداربسته است. دوربين وظيفه دريافت تصاوير و تبديل آنها به سيگنال‌هاي ويدئويي را دارد. دوربين‌ها با تمام تفاوت‌ها در مدل داراي قسمت‌هاي مشابهي هستند. به تصوير رو به رو توجه کنيد

در تصوير رو به رو قسمت‌هاي مختلف يک دوربين‌ها مانند lens (لنز), Focus adjustment (تنظيم فوکوس), Iris adjustment (تنظيم زاويه), Camera (دوربين), BNC plug (ورودي BNC), Main lead (تغذيه).
در واقع تمام دوربين‌ها داراي لنز با قابليت تنظيم فوکوس و زاويه تصوير نيستند ولي بسياري از آنها اين قابليت را دارند. ورودي BNC به کابل کوآکسيال متصل مي‌شود.

مانيتور
مانيتور وظيفه نمايش تصاوير ضبط شده به وسيله دوربين مداربسته را بر عهده دارد. مانيتور يک سيستم مدار بسته مي‌تواند يک تلويزيون يا يک مانيتور باشد که تفاوت آنها در نوع ورودي آنهاست. براي تلويزيون بايد از ورودي آنالوگ استفاده کنيد اما مانيتور بايد با سوکت VGA به تقسيم کننده وصل شود.