دوربين مدار بسته CCTV

دوربين مدار بسته CCTV (تلويزيون مدار بسته) براي انتقال تصوير و صدا از چند دوربين استفاده مي كند كه توسط مانيتور هاي نصب شده ضبط تصاوير را انجام مي دهند و بدين گونه تصاوير قابل پخش هستند.
يك تفاوت عمده بين CCTV و تلويزيون استاندارد وجود دارد و آن هم اين است که درتلويزيون استاندارد سيگنال ها را به صورت آشكار براي عموم مردم قابل پخش است ولي CCTV اينطور نمي باشد. CCTV دو روش براي انتقال و ارسال تصاوير از فرستنده به دستگاه هاي ذخيره كننده از دو روش سيمي و بدون سيم استفاده مي کند. بيشتر سيستم هاي CCTV بيشتر كاربرد نظارتي دارند.
سيستم هاي CCTV بسيار به لحاظ قيمتي مناسبند در طول چند دهه گذشته پيشرفتهاي شايان ذكري داشته اند.كاربرد اين دوربين ها امروزه بيشتر به اهداف نظارتي و امنيتي مرتبط است.
سيستم دوربين مدار بسته CCTV معمولا درفروشگاه هاي بزرگ و ساير محيط هاي كه نياز به بررسي بيشتري دارند مورد استفاده است. مناسب بودن آن به لحاظ قيمتي سبب شده تا در فروشگاه هاي کوچک هم از آنها براي اهداف امنيتي استفاده شود.

دوربين مدار بسته CCTV
دسته بندي اين دسته از دوربين ها مي تواند بر حسب مقدار فريم هايي كه در هر دقيقه دريافت مي شود و يا نحوه ي اتصال آنها با دستگاه ضبط كننده باشد و در صورت تغيير موقعيت هم مي تواند در دسته هاي مختلفي قرار گيرند.

انواع تصاوير:
دريافت تصاوير در دوربين مدار بسته CCTV مي تواند به صورتهاي سياه و سفيد و رنگي باشد.علاوه بر ايدر برخي از آنها قابليت ديد در شب هم ديده شده است. كه با استفاده از شرايط كم نور محيط و فناوري هاي اخير باز هم امكان دريافت و پخش تصاوير براي اين دسته از دوربين ها وجود دارد .
فريم در ثانيه :
فريم در ثانيه به تعداد تصاويري كه در هر ثانيه دريافت مي شود و پس از آن به دستگاه ذخيره كننده ي تصوير جهت نمايش تصوير ارسال مي شود گفته مي شود. تعداد اين فريم ها در دستگاه هاي مختلف متفاوت است ممكن است در برخي از دستگاه ها در حدود ?? فريم بر ثانيه و يا بيشتر هم باشد.براي دريافت تصوير در هر لحظه شرايطي مهم است مثل وجود نور كافي در محيط و فضاي قابل دسترس و موقعيت شرايط مثل شکار و يا وقوع جرم يک جنايتکار كه بسيار بر ميزان فريم بر ثانيه تاثير گذار است. ‏
در اين دسته از دوربين ها قابليت كنترل از راه دور وجود دارد و توسط آن مي شود دوربين مدار بسته CCTV را حركت داد و بر محيط نظارت داشت.
منبع: نگا