انواع دوربين مدار بسته تحت شبكه

در انواع دوربين مدار بسته تحت شبكه در ساختار ظاهري آنها به طور يكساني يك بدنه و پايه وجود دارد و به لحاظ ظاهري اين دوربين ها شباهت زيادي به دوربين مدار بسته هاي قديمي دارند.
جهت ديد اين دوربين ها مشخص است و اينكه قابل مشاهده نيز مي باشند .و مي توان گفته كه بهترين گزينه براي نوع ثابت در نظر گرفته مي شوند. لنز هاي اين نوع از دوربين ها به صورت دستي و قابل تغيير است و مي توان لنز مناسب با هرنوعي از دوربين مدار بسته را انتخاب و استفاده نمود. در انواع دوربين مدار بسته تحت شبكه برخي از آنها داراي پوشش هاي حفاظتي مناسب اند. نصب دوربين مداربسته

دوربين مدار بسته تحت شبكه دام :
اين نوع از دوربين ها نصب شده در يك بخش كروي هستند به نام dome و به آنها دوربين هاي mini dome گفته مي شود قابليت چرخش وثابت بودن را نيز دارا مي باشند.
مهمترين مزيت خوب اين انواع دوربين مدار بسته تحت شبكه مستقل بودن آنهاست .و امكان اينكه شخصي بتواند به اين سيستم صدمه يا آسيبي وارد كند بسيار كم است .بدين ترتيب در مشاهده جهت تصوير هم مشكلي پيش نمي آيد .
در انواع دوربين دام ثابت لنز قابل تعويض وجود ندارد و در صورتيكه وجود هم داشته باشد با يكسري محدوديت رو به رو است .

انواع دوربين مدار بسته تحت شبكه (PLZ)
قابليت حركت را در جهات افقي و عمودي را دارا مي باشد . زوم بر تصوير هم ازطريقه ي اتوماتيك امكان پذير است هم به طريقه ي دستي زماني كه كنترل دستي مد نظر ما باشد دوربين (plz ) جهت حركت فرد مورد تعقيب را به خوبي نشان مي دهد و جهت در اين دوربين ها به خوبي مشخص است .اما جهت حركت طوري نيست كه بتواند به صورت ??? درجه كامل چرخش داشته باشد .

مزيت دوربين مدار بسته تحت شبكه دام :
به لحاظ پوشش حفاظتي و جهت ديد دوربين مدار بسته تحت شبكه دام بسيار مناسبند و و در كل دوربين دام كاراييش ?? برابر دوربين تحت شبكه ثابت است .
منبع: نگا