ذخيره تصوير دوربين مدار بسته چيست

سيستمي كه جهت ضبط و ذخيره تصوير دوربين مدار بسته استفاده مي شود اصطلاحا DVR نام دارد كه اين سيستم ها بدون نياز به اتصال با تجهيزات جانبي قادر به ضبط و ذخيره تصاوير توسط هارد داخلي مي باشد.اين دستگاه مجهز به كانال هاي داخلي مي باشد و البته تقسم بندي هاي ديگري هم وجود دارد.و از ظرفيت هاي اين دستگاه همان دريافت و ضبط و ذخيره تصوير مي باشد كه تصاوير پخش شده بر روي تلويزيون و مانيتور قابل پخش هستند. برخي از DVR ها به صورت كارت PCI بر روي اسلات كامپيوتر جاي دارند كه پس از دريافت تصوير آن را به هارد دستگاه انتقال مي دهند.اين كانال ها در ابعاد مختلفي هستند

سيستم ذخيره تصوير دوربين مدار بسته آنالوگ و ديجيتالي
به صورت متداول از سيستم ذخيره تصوير دوربين مدار بسته در طراحي دوربين ها استفاده مي شود.اين دستگاه از ? بخش تشكيل شده است. بخش اول آن به صورت آنالوگ و بخش دوم به صورت ديجيتال طراحي شده است. وظيفه ي بخش اول كه همان بخش آنالوگ دستگاه مي باشد دريافت تصاوير و انتقال آن تا به کنار دستگاه ضبظ کننده و کنترل کننده است و بخش دوم كه همان بخش ديجيتال است عمليات ذخيره و نگهداري را انجام مي دهد. سيستم ذخيره تصوير دوربين مدار بسته در اين قسمت به صورت ديجيتال انجام مي شود.

شرحي بر ذخيره تصوير دوربين مدار بسته
نام اين دستگاه كنترل و ضبط و ذخيره تصوير دوربين مدار بسته ( Digital Video Recorder ) مي باشد.كه در تنوع گوناگون با قابليت هاي متفاوت ديده مي شوند در بررسي نوع قديمي كه مشاهده شده ضبط تصاوير بر روي نوار كاست ويديويي مي باشد كه نام اين دستگاه هم VCR مي باشد اما كمي با مدل هاي قديمي تر فرق دارد.ادامه ي توضيحات را در مبحث بعدي دنبال كنيد.
منبع: نگا