دوربین مداربسته هوشمند و مقدمه ای بر آن

دوربين مداربسته هوشمند واژه هوشمندي درسيستم هاي دوربين مدار بسته به کار مي رود که اساسا با سنسورهاي تعريف شده اي تعبيه گشته اند که قادر به پردازش تصويرند
دوربين مدار بسته که امروز مورد استقبال عموم قرار گرفته است

از مزايا و معايبي برخوردار است که به آنها اشاره خواهد شد

فوايد استفاده از دوربين مداربسته هوشمند
? – ايجاد استرس براي افراد متخلف
? – رديابي افراد سارق
? – بهره وري منابع و بهبود نيرو
? – کاهش ضرر و زيان شرکت ها
? – حفظ اطلاعات و افزايش ايمني
? – امکان مديريت و کنترل حيطه ي مشخص شده
? –بهبود مسيرهاي پر تردد
? – نظارت و شناسايي عوامل دخيل در ايجاد مشکل
? – ايجاد امنيت
?? –ايجاد نماي اعتماد
منبع: نگا