طریقه اتصال دوربین مداربسته به آنتن مرکزی

اتصال دوربين مداربسته به آنتن مرکزي يکي از درخواست هاي مشتريان دوربين مداربسته است. در اين مطلب نحوه نصب اين تجهيزات را آموزش خواهيم داد.

آنتن مرکزي چطور کار مي کند؟
روش کار سيستم آنتن مرکزي بسيار ساده است. اين سيستم در ساده ترين حالت از يک آنتن، يک تقويت کننده و يک يا چند اسپليتر يا تقسيم کننده تشکيل شده است. هر يک از اين تجهيزات وظيفه خاص خود را دارند. آنتن وظيفه دريافت سيگنال هاي تلويزيوني را برعهده دارد. تقويت کننده خروجي آنتن را تقويت مي کند تا پس از تقسيم سيگنال ها دچار افت نشوند. وظيفه اسپليتر يا تقسيم کننده هم تقسيم کردن مساوي سيگنال ورودي بين خروجي هاست.

دوربين مداربسته چطور به سيستم آنتن مرکزي وصل مي شود؟
سيستم مداربسته را نميتوان به صورت مستقيم به سيستم مداربسته متصل کرد. دليل اين امر متفاوت بودن نوع سيگنال هاي آنهاست. براي همسان کردن اين دو سيگنال از وسيله اي به نام مدولاتور RF استفاده مي کنند. امروزه براي سادگي بيشتر کار معمولا از مدولاتور هاي فول باند RF براي اتصال دستگاه DVR به آنتن مرکزي استفاده مي شود.

مدولاتور چطور بايد متصل شود؟
نصب مدولاتور بسيار ساده است. در پايين مي توانيد تصوير يک مدولاتور فول باند را ببنيد. مدولاتور داراي يک ورودي RF و يک خروجي RF و يک ورودي تصوير (Video In) و يک يا دو ورودي صدا (Audio In R and L) است است.