رباره درب اتوماتیک تاشو

درب اتوماتيک تاشو در اندازه هاي مختلفي عرضه مي شود؛ البته بيشتر مدل هاي شيشه اي آن کاربرد دارد. همچنين اين درب هاي اتوماتيک به گونه اي ساخته شده اند که تمامي عوامل ايمني به طور کلي در آن ها لحاظ شده اند و در هنگام ورود يا خروج افراد نيازي به هيچ گونه تماس با درب يا دستگيره نيست بلکه عوامل کنترلي مانند دکمه هاي فشاري يا کليدهاي کشيدني عمل باز و بسته شدن را انجام مي دهند. با استفاده از کليدهاي حرکتي مي توان چگونگي فعاليت درب را کنترل کرد. لت و مکانيزم ضد برخورد با مانع مطمئن تضمين کننده عبور و مرور بدون خطر از اين درب هاي اتوماتيک است.
درب اتوماتيک شيشه اي تاشو بيشتر مناسب مکان هايي است که با محدوديت فضا مواجه هستند، البته يک راه حل مناسب براي ايجاد بزرگترين عرض ورودي مي باشد. اين نوع درب ها از نظر ساختاري بسيار شبيه درب هاي اتوماتيک لولائي مي باشند ولي نه صد در صد، البته با اين فرق که هر لت آن را به دو قسمت مساوي تقسيم کرده و هر دو قسمت به همديگر لولا شده اند و بعد در جاي اصلي قرار گرفته اند و آخرين لت ها نيز به جاي نصب به ديوار در واقع به روي ديوار لولا شده اند. در برخي درب ها فقط به يک سمت ديوار نصب مي شوند که در اين حالت اين درب ها با داشتن دو لت که به همديگر لت شده اند يکي از آن به يک سمت ديوار لولا شده است.
درب اتوماتيک تاشو داراي مزيت هايي نسبت به ديگر درب ها است از مزيت هاي آن مي توان به کاهش شعاع عملکرد يا شعاع حرکتي در هنگام باز و بسته شدن آن اشاره کرد که اين ويژگي باعث شده در مکان هايي که با کمبود فضا مواجه هستند يک مزيت به شمار آيد.
همان طور که گفته شد سرعت عملکرد درب اتوماتيک تاشو شيشه اي نيز نسبت به ديگر درب هاي اتوماتيک بسيار بالاست و بدون هيچ گونه محدوديتي مي توان از آن عبور و مرور کرد، همين دليل باعث شده از اين درب در محيط هاي شلوغ بيشتر استفاده شود. البته مکانيزم محرکه اي که در اين درب ها وجود دارد باعث بخشيدن عملکرد روان و بي صدايي به درب اتوماتيک تاشو شده است.