سنسور CMOS دوربين مدار بسته

تكنولوژي سنسور cmos دوربين مدار بسته طوري است كه همانند سنسور ccd است نوعي فتوسايت است كه اطلاعات نوري توسط اين سنسور حساس به نور به اطلاعات الكتريكي تبديل مي شود.با استفاده از سنسور cmos دوربين مدار بسته مي توان كيفيت تصوير را بدون اينكه ذره اي در قيمت تغييري يابد تغيير داد و طي بررسي هاي انجام شده تمام دوربين هاي معمولي و مشاهدات بدين گونه است:

در سيستم تمامي دوربين هاي موجود سنسور cmos دوربين مدار بسته وجود دارد اما سيستم هاي ccd تنها در دوربين هاي حرفه اي ديده مي شود كه قيمت اين دوربين ها هم ارزان تر مي باشد . البته در اين سيستم ها مشكلاتي هم وجود دارد مثل عدم كيفيت و نويز تصوير كه سعي بر اين بوده تا با استفاده از سنسور cmos دوربين مدار بسته اين مشكل برطرف شود. و در اخر اين سيستم ها در سطح برابر با سيستم ccd مي باشند.

سنسورهاي مورد استفاده cmos بيشتر مورداستفاده ي دوربين هاي in door هستند اين سنسور ها به نسبت سنسور هاي ccd 10 برابر حساسيت كمتري دارند.
سنسور هاي ccd ديد خوب را مي تواند ايجاد كند اما در سنسورهاي cmosحداقل ?? برابر ccd دريافت نور لازم است تا بتوان يك تصوير مناسب را دريافت نمود. نصب دوربين مداربسته

عملكرد اين سنسور ها در شرايط كم نور بسيار ضعيف است كه مود استفاده دوربين هاي حرفه اي تر هم نمي توانند باشند. اين سنسورها دارداي سرعت بسيار بالايي هستند كه از سسنور هاي ccd بسيار بالاتر است حداقل ?? برابر آنهااست اين سنسور ها قابليت استفاده را در دوربين هاي با سرعت فريم بالا را دارند.همچنين اين سنسور ها اين قابليت را دارند كه از طريق ايجاد مدارات منطقي باعث كاهش حجم شوند و تفاوت هاي ديگر اين سنسورها مرتبط است به نوع ولتاژ.دوربين هاي ديجتالي و معمولي اشتراكات بسياري دارند هر ? جعبه اي دارند كه اين جعبه مجهز به لنز مي باشد كه لنز با انتقال نور به داخل محفظه باعث مشاهده تصوير مي شود و يك تفاوت كلي مربوط به بخش ثبت تصاوير در اين مي باشد كه در دوربين هاي معمولي توسط يك فيلم حساس به نور ايجاد مي شود و در اثر برخورد نور به فيلم و يكسري عمليات داخلي تصوير ظاهرو دريافت مي شود.
منبع: نگا