درباره رزولوشن دوربين مدار بسته

در يك مفهوم كلي رزولوشن دوربين مدار بسته به معناي قابليت تفکيک پذيري تصاوير وتشخيص جزئيات و به تعبير ديگر عبارت است از تعداد پيسکل هايي كه درتصوير قابل تشخيص باشد. پس هرچه رزولوشن يك تصوير بالاتر باشد به همان ميزان هم دريافت جزئيات تصوير خواهيد داشت.
حال براي نشان دادن رزولوشن دوربين مدار بسته در سيستم هاي آنالوگ و ميزان تفكيك پذيري آنها يك بيس و استاندارد مشخص وجود دارد كه بر اساس آن از تعداد خطوط عمودي تصوير ميزان تفكيك پذيري مشخص مي شود.هرچه تعداد خطوط بيشتر باشد ميزان اين تفكيك پذيري هم بالاتر است و همچنين جزييات بيشتري از تصوير را خواهيد داشت.براي سري دوربين هاي آنالوگ ميزان اين تفكيك پذيري ???TVL گزارش شده است .بيش از اين مقدار هم فعلا موجود نمي باشد .با توجه به كيفيت مشخص شده اگر شما كيفيتي بيش از حد معمول دريافت نماييد تصاوير با كيفيتي نخواهيد داشت.

تبديل رزولوشن دوربين مدار بسته انالوگ به ديجيتال
در جدولي ساده طريقه ي اين تبديل كيفيت را به شما توضيح مي دهيم.طبق مطالب قبلي بالاترين كيفيت موجود در سري هاي آنالوگ كيفيت ???TVL مي باشد كه نسبت به سيستم هاي مگاپيكسلي به لحاظ كيفيتي مناسب نيستند با اين شرايط در صورتيكه قصد داشته باشيد سيستم شما از كيفيت مطلوبي برخوردار باشد از سيستم هاي آنالوگ استفاده نفرماييد.معمولا رنج كيفيت دوربين هاي بازار بين ??? تا ??? گزارش شده است .و در صورتيكه ميزان رزولوشن دوربين مدار بسته در در حد واسط اين رنج قرار داشته باشد كيفيت دوربين شما مناسب است .

رزولوشن دوربين مدار بسته در سيستم هاي آنالوگ و ديجيتال
پيکسل يا به طور كلي و رايج مگاپيکسل نمايان گر رزولوشن تصوير دوربين مدار بسته و يا تعداد نقاط تفكيك شده و مستقل كه در تصوير هم قابل مشاهده باشد. بدين ترتيب رزولوشن تصاوير ديجيتال قابل اندازه گيري مي باشد و در نهايت امکان مقايسه ي تصاوير ديجيتالي براي شما وجود خواهد داشت.اما بر خلاف سيستم هاي ديجتالي در سيستم هاي آنالوگ اين قابليت اندازه گيري وجود ندارد .تعيين رزولوشن تصوير در اين قسمت با كمك تجهيزات صورت مي پذيرد.كه واحد تشخيص رزولوشن در اين سيستم ها تيوي لاين است.