درهای اتوماتیک تاشو

در اتوماتيک شيشه اي تاشو يکي از انواع درب اتوماتيک شيشه اي است . درب اتوماتيک تاشو زماني که امنيت اهميت ويژه دارد و سرعت باز و بسته شدن درب مهم و حساس باشد استفاده قرار مي گيرد چون زماني براي منتظر بودن انسان و اتومبيل کاسته مي شود و اطمينان کامل در مورد عملکرد خوب را ارائه مي دهد.
اين نکته را نيز بايد گفته شود که درب اتوماتيک تاشو در عرض 2 تا 4 ثانيه باز شده و از لحاظ سرعت به اندازه يک متر بر ثانيه استاندارد شده است.
پس در نتيجه ميتوان خصوصيات درب هاي تاشو را اين گونه شرح داد :
شعاع حرکتي که درب باز و بسته مي شود را کم مي کند و کار خودش را اجرا مي کند و اين عمل در مقايسه با درب هاي لولايي در مکان هايي که محدوديت فضايي وجود دارد.
در باز و بسته کردن درب اتوماتيک تاشو سرعت بالايي برخور دار است.
در مقايسه با درب اتوماتيک لولايي توان کمتري دارد.
وقتي صحبت از امنيت است مي توان از درب تاشو استفاده نمود چون امنيت را تضمين مي کند.
براي هر سليقه درب تاشو مناسب و قابل پسند است زيرا از لحاظ ظاهر و نوع فريم و شيشه شيک و زيبا طراحي شده است جنس درب تاشو از آلومينيوم درجه يک ساخته شده که هم نظر مشتري را جلب کند و هم ايمني را تضمين نمايد.
درب اتوماتيک تاشو براي رفت و آمد نيز نا محدود مي باشد.


مشخصات درب تاشو :
درب تاشو به صورت برقي بوده و از دو سمت قابليت باز شدن دارد. و در عرضي حدود 800 تا 1400 ميلي متر باز مي شود.
سيستم حرکتي آن به دو روش خودکار و دستي مي باشد. درب اتوماتيک شيشه اي تاشو براي پيش گيري از هدر رفتن انرزي از سيتم عايق صوتي و حرارتي استفاده مي نمايد.
مکان هايي که از درب اتوماتيک تاشو استفاده مي نمايند در زير معرفي مي شوند :
مترو، بيمارستان و راهروها و گيت هايي که عرض انها کمتر از دو متر باشد.