انواع درب های اتوماتیک چیست

اين درب بر اساس سيستم باد عمل مي نمايد فشار باد به جک ها فشار ـورده و درب باز مي شود. جک هاي پنو ماتيک نيز همانند جک هاي هيدروليکي در دستگاه هاي صنعتي نقش زيادي دارند .قيمت مناسب و کيفيت اين دستگاه ها از مزيت اين نوع درب به حساب مي آيد.
اما با تمام اين موارد ضعف هايي نيز دارند که قابل چشم پوشي نيست که اين ضعف ها عبارت اند از حجيم و پر سر و صدا بودن کمپرسور باد احتياج به سرويس ماهانه و بازرسي مکرر استفاده از دستگاه هاي بزرگ صنعتي ،کارايي بسيار محدود
با ورود گسترده سيستم هاي الکترومکانيکي و کم شدن تفاوت آنها با سيستم پنوماتيک اين درب ها از رده خارج شناخته شده و سيستم هاي جديد جايگزين اين نوع درب ها شدند.

درب هاي الکترومکانيک:
اين سيستم توسط يک موتور کوچک که در داخل جک قرار مي گيرد کنترل مي شود. از مزاياي اين سيستم کوچک بودن اندازه تابلو فرمان،مستقل بودن قسمت مکانيکي و الکترونيکي،برنامه پذيري عالي و انعطاف کامل دستگاه ها با محيط نصب، احتياج به سرويس بسيار کم، اين سيستم ها در مقايسه با سيستم هاي هيدروليکي ايمن تر هستند نقاط ضعف اين دستگاه قدرت محدود و اسيب پذيري سيستم در مقابل فشار زياد است. و همچنين استهلاک اين دستگاه ها به دليل کارکرد چرخ دنده ها و گيربکس در جک ها زياد است. نصب درب اتوماتيک

درب هاي اتوماتيک هيدروليکي:
اين نوع سيستم اولين نوع ساخته شده درب هاي اتوماتيک است اين سيستم داراي قدرت هيدروليکي بالاي جک و توانايي کرکرد بالا و استهلاک پذيري کم است.
اين سيستم براي درب هاي سنگين و پر قدرت کاربرد دارد.و همين طور براي مکان هايي که تردد بيش از حد است مناسب است. از معايب اين دستگاه مي توان به قيمت گران آن همراه باشد ورود بدون ريموت غير ممکن است