دوربین مدار بسته ضد ضربه

مي خواهيم يك دوربين مدار بسته ضد ضربه با بدنه ي مقاوم و البته فلزي را به شما معرفي كنيم

نام آن:دوربين وندال پروف VANDAL PROOF CCTV است.

كلا دوربين هايي كه از بدنه اي فلزي ساخته مي شوند دوربين هاي ضد ضربه ناميده مي شوند. زماني كه نياز باشد از دوربين در برابر ضربات فيزيكي محافظت شود اين نوع از دوربين ها دوربين هاي مناسبي هستند.اما مقاومت آنها تا حدي است مثلا در برابر شليك گلوله آسيب پذيرند. گاهي بسته به شرايط نظارتي كه ممكن است با اتفاقاتي همچون شليك گلوله از سوي قاتلين و يا سارقين مواجه باشيد حفظ شواهدي كه توسط دوربين مدار بسته جمع آوري ميشود بسيار مهم است. چون ممكن است با تيراندازي از سوي مجرمين عملكرد دوربين دچار وقفه شود براي چنين شرايطي استفاده از دوربين هايي كه درتنها برابر ضربات چکش يا سنگ يا مشابه مقاومت دارند و بسيار آسيب پذيرند توصيه نمي شود.دوربين هاي كه براي اين شرايط در نظر گرفته مي شود دوربين هاي ضد ضربه اي هستند كه داراي پوشش ضد گلوله اي(BULLET PROOF) هستند . در شرايطي كه مجبور به استفاده از اين دوربين هاي ضد ضربه باشيد از حفاظ هايي كه ضد گلوله هستند حتما استفاده شود اينگونه از دوربين حفاظت بيشتري خواهد شد. فروش دوربين مداربسته

در دوربين مدار بسته ضد ضربه اين بدنه ي مقاوم است كه باعث مي شود هزينه كمي از حد معمول بالاتر باشد .
منبع: نگا