مولفه هاي دوربين مدار بسته چيست

مولفه هاي دوربين مدار بسته براي ضبط و پخش تصاوير در تجهيزات CCTV كدامند ؟دستگاههاي Digital Video Recorder و مانيتور كه در اين مبحث به آنها مي پردازيم. در ابتدا به صورت مختصر تعريفي از واژه ي دوربين مداربسته داشته باشيم سپس بپردازيم به مولفه هاي دوربين مداربسته دوربين مدار بسته كه نام آن به اختصار CCTV مي باشد به معناي Closed Circuit Television كه معادل فارسي تلويزيون مدار بسته مي باشد . معناي اصطلاح Closed : دريافت تصويرتوسط دوربين مداربسته و ارسال آن به يک گيرنده خاص تلويزيوني براي نمايش تصوير . فروش دوربين مداربسته

تعريف مولفه هاي دوربين مدار بسته
مولفه هاي دوربين مدار بسته مربوط به ضبط تصاوير كه شامل دستگاه ضبط DVR است و در صورتيكه ضبط ويديويي تصاوير به صورت شبكه اي باشد از دستگاه NVR استفاده مي شود. تفاوت DVR با NVR در اين است كه نوع اول به دستگاه متصل است و نوع دوم هم به شبكه متصل است . با اين حال در دريافت تصاوير در دو حالت مشكلي وجود ندارد.
تشابهات سيستم هاي NVR وDVR بسيار زياد است اما NVR بيشتر مرتبط است به شبكه محلي و در صورتيكه کاربر داراي مجوز خاص باشد مي تواند تصاوير را ضبط و دريافت کند. درصورتيكه شبکه محلي به اينترنت اتصال داشته باشد ، امكان دسترسي براي فرد داراي مجوز وجود دارد.
پس از دريافت تصاوير توسط مولفه هاي دوربين مدار بسته نياز به اين هست كه تصاوير در جايي به تصوير در آيد که اصطلاحا به آن مانيتور مي گويند که براي اين كار توصيه ي ما به شما استفاده از مانيتورهاي صنعتي مي باشد.

علت استفاده از دوربين مدار بسته
با پيشرفت تکنولوژي در عرصه ي دوربين هاي مدار بسته قصد بر اين است كه از اموال با ارزش به درستي نگهداري شود. ايمني و امنيت جز زير ساخت هاي مهم ابزارهاي مديريتي هستند.اين سيستم براي بسياري از مديران کارخانجات مي تواند قابل استفاده باشد.زماني كه براي بازبيني شواهد ديداري ثبت شده كيلومتر ها از محل مورد نظر فاصله داريد از اين سيستم مي توانيد به خوبي استفاده نماييد.
منبع: نگا