مشخصات دوربین مدار بسته خوب

در موارد كاربردي مشخصات دوربين مدار بسته و تجهيزات امنيتي جانبي و محدوديت هاي فيزيکي بسيار مهم هستند. با پيشرفت روز افزون تكنولوژي در عرصه ي سيستم هاي مداري تصميم گيري براي خريد اين دوربين ها شايد كمي براي متقاضي دشوار باشد و بحث هزينه هم براي متقاضي مهم باشد .اما با با دانستن اطلاعات بيشتر در حيطه ي دوربين ها با توجه به ميزان هزينه اي كه شما در نظر داريد مي توانيد انتخاب خوبي هم داشته باشيد .با توجه به مطالب قبلي ارائه شده برخي از دوربين ها مجهز به يكسري سنسور بودند كه اين سنسورها با كمك يك مبدل فيبر نوري را به همراه پردازش توسط دوربين ها به سيگنال تصويري و ويديويي تبديل مي كنند.نوع اين سيگنال بستگي دارد به نوع دوربين مورد استفاده شما دارد كه يا مي تواند دوربين مدار بسته آنالوگ باشد و يا دوربين مدار بسته ديجيتال

انواع تراشه در دوربين مدار بسته :

• تک رنگ با كيفيت متوسط
• رنگي با كيفيت متوسط
• تک رنگ با كيفيت بالا
• رنگي با كيفيت بالا
• بهترين نوع دوربين ها دوربين هايي هستند كه بتوانند ديدي را براي شما فراهم آورند كه قابل استفاده در شرايط كم نور و پر نور باشند .
با توجه به مشخصات دوربين مدار بسته ذكر شده هر دوربيني مدل اختصاصي خود را دارد.
تک رنگ يا رنگي

قيمت دوربين هاي رنگي از دوربين هاي تک رنگ بالاتر است .اما ميزان حساسيت اين دوربين ها در زمان استفاده در شب كم مي باشدو اين ويژگي از معايب دوربين هاي رنگي به حساب مي آيد.
در حاليكه دوربين هاي تک رنگ به نور مادون قرمز حساس هستند. بنابراين استفاده از اين دوربين ها در شرايط كم نور بيشتر توصيه مي شود.
منبع: نگا