معادل دوربین مداربسته در انگلیسی

معادل هاي متفاوتي براي دوربين مداربسته در زبان انگليسي وجود دارد که انها را در اين مطلب به صورت مختصر بررسي مي کنيم.
CCTV: معروف ترين اين اصطلاحات اصطلاح CCTV است که مخفف Closed camera television است. اين اطلاح در معناي لغوي به معناي سيستم تلويزيوني مداربسته است. سيستم تلويزيوني مداربسته در مقابل سيستم تلويزيوني مدار باز قرار ميگيرد. در سيستم مداربسته تصاوير تنها به صورت خصوصي ضبط و ديده مي شوند و امکان ديدن عمومي آنها وجود ندارد در سيستم تلويزيوني مدار باز (مانند شبکه هاي تلويزيوني) تصاوير به صورت عمومي به نمايش در مي آيند.
Surveillance camera: واژه Surveillance به معناي نظارت است و دوربين نظارتي اصطلاح پر کاربرد ديگر براي اشاره به دوربين هاي مداربسته است.
Security camera: واژه Security به معناي امنيت است و دوربين امنيتي اصطلاحي رايج براي اشاره به دوربين هاي مداربسته است.
تعريف ديکشنري کمبريج از سيستم مداربسته

a television system in which signals are transmitted from a television camera to the receivers by cables or telephone links forming a closed circuit, as used in security systems, etc...

معادل واژه دوربين مداربسته در زبان آلماني

überwachungskamera: در زبان آلماني از واژه überwachungskamera به عنوان معادل دوربين مداربسته استفاده مي شود که ترکيبي از دو واژه überwachung (به معناي نظارت) و kamera (به معناي دوربين) است.
معادل واژه دوربين مداربسته در زبان فرانسه

caméra de vidéosurveillance: در زبان فرانسه از اصطلاح caméra de vidéosurveillance به عنوان معادل دوربين مداربسته استفاده مي شود که ترکيبي از دو واژه vidéosurveillance (به معناي نظارت ويدئويي) و caméra (به معناي دوربين) است.