دوربین مداربسته هوشمند و کاربرد های آن

در جوگيري از ارتکاب جرم و استفاده هاي صنعتي و موارد ديگر مثل :کنترل ترافيک نقل و انتقال پردازش تصوير کاربرد دارد .
کاربرد اساسي دوربين ها بيشتر به قسمت هاي محافظتي مربوط مي شود .امروزه استفاده هاي نامحسوس از دوربين مداربسته بيشتر مورد استقبال مردم است که در بعضي قسمت ها وجود اين دوربين هاي هوشمند کمک بسياري به کاهش تخلفات نموده مثل دستگاه هاي خودپرداز که اطلاعات آماري حاکي از کاهش جرايم بسياري در مراکز عمومي بوده است.

کاربرد صنعتي:
در کارخانجات که براي حفظ تجهيزات نياز شديدي به نصب دوربين مداربسته هوشمند را دارند و با نصب دوربين کيفيت و ارتقاي محصول مي تواند افزايش يابد . مثلا در کارخانجات شيمياي که به علت وجود خطرات امکان حضور مستقيم افراد وجود ندارد يا نيروگاه هاي هسته اي نيز از دوربين مدار بسته هوشمند اسکني و يا حرارتي مي توان استفاده نمود.

–کنترل ترافيک:
امروزه از دوربين مداربسته هوشمند براي روان شدن و کنترل تردد و ترافيک وسايل نقليه عمومي در سطح وسيعي استفاده مي شود..با شناسايي و نظارت بر تصادفات از بسياري از جرايم رانندگي توسط به کارگيري دوربين مداربسته هوشمند کاسته شده هچنين شناسايي و تشخيص پلاک خودرو هم باز سبب کاهش تخلفات بسياري شده است

دوربين مداربسته هوشمند با حفظ امنيت
حتي ممکن است وقايعي خارج از ديد شما باشد اما با اين حال با نصب دوربين هاي مداربسته هوشمند مي توان اين اطمينان را البته نه به طور ??? %اما تا حدودي براي شهروندان ايجاد نمود.
منبع: نگا