سنسور دوربين مدار بسته

در دوربين هاي ديجيتالي طريقه ي عملكرد سنسور دوربين مدار بسته بدين شكل مي باشد كه سنسور حساس به نور با دريافت نور آن را به جريان الكتريكي تبديل مي كند. براي دريافت كيفيت بيشتر هم هرچه چيپ داخلي دوربين مدار بسته محتواي بيشتري داشته باشد نور بيشتري هم دريافت مي شود دراين صورت كيفيت تصوير هم افزايش مي يابد. اما يك مشكلي كه هست اين است كه چيپ ها قادر به تشخيص رنگ نيستند و نياز به يكسري فيلتر هاي تشخيص رنگ وجود دارد و بايستي اين فيلتر ها در جلوي سنسور دوربين مدار بسته قرار گيرند. نام اين فيلتر ccd مي باشد و خروجي فيلتر در ابتدا به صورت آنالوگ دريافت مي شود كه با گذر از مبدل به ديجيتال تبديل مي شود. باز تابش نور خروجي به صورت پيكسل خواهد بود و در نهايت مجموع اين پيكسل تصوير كلي را به شما نمايش مي دهد .اما هزينه ي اين چيپ هاي داخلي بسيار بالاست بعضي از سنسور دوربين مدار بسته جايگزين اين سيستم هاي cmos است.اين تكنولوژي در ارتباط با مدارات منطقي است كه پيش تر راجع به اين موضوع صحبت شد ارزانتر هستند و قابليت ساخت انها نيزبه آساني است . و به صورت بسيار بهينه در مصرف انرژي صرفه جويي مي شود و به علت حساسيت بسيار كم اين سيستم ها افزايش كيفيت را خواهيم داشت. نصب دوربين مداربسته

تفاوت ساختار سنسور دوربين مدار بسته در مدل هاي CMOS و CCD :
هر ? سنسور به صورت نيمه هادي هستند و اين قابليت را دارند كه نور را در واحد پيكسل ذخيره نمايند .در سنسور ccd عمليات نورگيري كمي متفاوت است با نورگيري در cmos طوريكه درسنسور ccd بعد نورگيري پك هاي بار به صورت متفاوت به سمت خروجي هدايت مي شوند و در آنجا به صورت حجمي تبديل به يك ولتاژ مي شوند و با گذر از بافر به سمت خارج هدايت مي شود.
تفاوت در اين بخش است كه در سنسور دوربين مدار بسته cmos بخش خروجي كه به صورت كلي مي باشد براي هر پيكسل اين كار به صورت جداگانه انجام مي شود . اين ساختار متفاوت هم يكسري تونايي ايجاد مي كند و هم يكسري محدوديت را مي تواند ايجاد كند.
منبع: نگا