آیا نصب دوربین مداربسته جرم است؟

"آيا نصب دوربين مداربسته جرم است" اين سوالي است که بسياري از مشتريان دوربين مداربسته مطرح مي کنند. در اين مطلب بيشتر در رابطه با منع قانوني نصب دوربين مداربسته صحبت خواهيم کرد. نصب دوربين مداربسته به صورت کلي نه تنها به وسيله مراجع قانوني تقبيح نخواهد شد بلکه مورد استقبال نيز قرار مي گيرد. با توجه به بازدارندگي شديد نصب دوربين مداربسته، تنها در شرايط خاص استفاده از دوربين مداربسته ممنوع شده است.

محل هاي متفاوت نصب دوربين مداربسته از نظر قانوني
نصب دوربين مداربسته در محيط عمومي: در رابطه با نصب دوربين مداربسته در محيط هاي عمومي در حال حاضر هيچ گونه منع قانوني وجود ندارد. منع قانوني اين مکان ها تنها در صورتي به وجود مي آيد که اين محيط در اطراف مکان هاي حساس مانند پادگان ها، پايگاه هاي هوايي و ... باشد.
نصب دوربين مداربسته در محيط مشاعات: در رابطه با نصب دوربين در مشاعات مانند حياط ساختمان، پارکينگ، راه پله و غيره ... نياز به تائيد کتبي از اعضاي مجمع ساختمان خواهد بود. در صورت تائيد مجمع بر نصب دوربين مداربسته اين نظر بر نظر منفرد ساکنين ارجعيت خواهد داشت. در صورت وجود مشکل در مسير دريافت تائيد مجمع اعضاي ساختمان مي توانند از طريق دريافت مجوز کتبي اقدام به نصب دوربين در محيط هاي مشاعات کنند.
نصب دوربين مداربسته در محيط هاي خصوصي: به صورت کلي نصب دوربين مداربسته در محيطهاي خصوصي داراي بيشترين حساسيت است. محيطهاي خصوصي شامل محيطهايي خواهد شد که به حريم شخصي افراد مربوط خواهد شد (محيط داخلي منزل، اتاق خواب افراد، اتاق رخت کن و ...). نصب دوربين مداربسته در محيطهاي خصوصي تنها با داشتن مجوز رسمي امکان پذير خواهد بود.
نصب دوربين مداربسته مخفي: نصب دوربين مداربسته مخفي به هر نحو (در محيطهاي مشاع يا خصوصي) نيازمند مجوز است. در صورت شکايت به واسطه نصب دوربين مخفي حتي در منزل خود فرد، اين موضوع مي تواند به پرداخت جريمه سنگين يا تعقيب قضايي منجر شود.
چطور براي دريافت مجوز نصب دوربين مخفي يا دوربين در محيطهاي شخصي اقدام کنيم؟

براي دريافت مجوز جهت نصب دوربين مداربسته در محيطهاي غير مجاز، پس از ارائه شکايت به واسطه تخريب، تهديد يا خطرات امنيتي و با مطرح کردن ضرورت نصب دوربين مداربسته به نيروي انتظامي يا مراجع قضايي ميتوانيد در رابطه با دريافت مجوز نصب دوربين مداربسته در محل اقدام فرمائيد.