تكنولوژي STARVIS دوربين مدار بسته

به تازگي شركت سوني با معرفي يك تكنولو‍ژي جديد به نام تكنولوژي STARVIS دوربين مدار بسته در تصاوير سنسور cmos توانسته است به عمليات موفقيت آميزي دست يابد. همانطور كه مي دانيد براي تبديل اطلاعات نوري به اطلاعات الكتريكي لازم است كه يك مبدل وجود داشته باشد حال مبدلي كه در دوربين هاي مدار بسته اين كار را انجام مي دهد سنسور است. تكنولوژي STARVIS دوربين مدار بسته به نسبت ساير سنسور ها برتري خاصي دارد كه مي تواند در نور كم تصاوير بسيار با كيفيت را ارائه دهد. فروش دوربين مداربسته

حتي از تكنولوژي STARVIS دوربين مدار بسته در موارد صنعتي نيز مي توان استفاده نمود.حساسيت سنسورهاي coms با كمك تكنولوژي STARVIS دوربين مدار بسته به قدري بالاست كه مي توان تصاوير قابل استفاده را در شب دريافت نموده و تصوير را با نوردهي از پشت شفاف سازي نمود و اين جزء برتري هاي خاص اين تكنولوژي پيشرفته به شمار مي آيد.

برتري تكنولوژي STARVIS دوربين مدار بسته
و در حقيقت بخواهيم علت اصلي برتري اين تكنولوژي را براي شما بازگو كنيم اينطور است كه سوني توانسته با اين تكنولوژي STARVIS دوربين مدار بسته حساسيت به نور را از طيف ماوراي نور مرئي به سمت محدوده ي مادون قرمز افزايش دهد .و همان طور كه در مطالب قبلي به آن اشاره شد براي ديد مناسب در شب از دوربين مدار بسته هايي استفاده مي شود كه طيف مادون قرمز را حتما داشته باشند.حساسيت اين سنسور اينچنين تخريب زده شده است :??? ميلي ولت يا بيشتر در هر يك ميكرومتر است.و توسط اين تكنولوژي جديد سنسور قادر است تصاوير با كيفيت و زنده را در هر دو طيف مرئي و مادون قرمز ايجاد كند .پس از ورود اين تكنولوژي STARVIS به بازار شركت هاي ديگر نيز دوربين هاي مختلف را به بازار عرضه نموده كه پايه و بيس ساختاري آنها استفاده از همين تكنولو‍ژي جديد براي پردازش تصوير است.
منبع: نگا