نقش دوربین‌های مداربسته در کاهش ارتکاب به جرم

هر روز گذارش‌ها ونتايج بيشتري از تاثير استفاده از دوربين‌هاي مداربسته براي کاهش جرم اعلام مي‌شود. پليس اسکاتلند اخيرا اعلام کرده که پس از نصب يک سيستم مداربسته جامع و هزينه کردن حدود 130 هزار پند ميزان ارتکاب به جرم در شهر ايردري تا 75 درصد کاهش پيدا کرده و نه تنها مردم به علت بالا رفتن چشمگير امنيت از نصب اين سيستم راضي هستند بلکه مجرم‌ها هم در بسياري موراد از تصاوير اين دوربين‌ها براي اثبات بي‌گناهي خود استفاده مي‌کنند. در شهر «کينگز لين» در شرق انگلستان ميزان خرابکاري و جرم در مناطق صنعتي به کسري کوچک از مقدار قبلي آن پس از نصب سيستم مداربسته کاهش يافته. ميران ارتکاب به جرم در پارکينگ‌ها تا 90 درصد پس از نصب اين سيستم‌ها کاهش مي‌يابد.

دزدي در مغازه‌‌ها و اماکن تجاري مي‌تواند تاثير زيادي بر روي سود آنها داشته باشد. حال آنکه يک سيستم مداربسته کوچک و نسبتا کم هزينه مي‌تواند سطح خوبي از امنيت را براي اين مکان‌ها ايجاد کند. در يک مقايسه ساده استفاده از برچسب‌هاي مختلف به ويژه برچسب‌هاي مغناطيسي بر روي اجناس در طول زمان خيلي پر هزينه‌تر خواهد بود و در نهايت نمي‌تواند راه را به طور صد درصدي بر روي امکان سرقت اموال ببندد. يکي از محاسن خوب دوربين مداربسته (به ويژه دوربين‌هاي Dome) اين است که سارق اين امکان را ندارد که بفهمد دوربين او را مي‌بيند يا خير و اين? حس امنيت رابه طور کامل از سارق سلب مي‌کند. در ضمن يک صورت ضبط شده خيلي ساده‌تر از يک صورت مشاهده شده به وسيله انسان قابل تشخيص است. تحقيقات گسترده نشان داده است که يک دوربين مدار بسته در صورتي که به طور حرفه‌اي نصب شده باشد مي‌تواند تا 90 درصد از وقوع سرقت جلوگيري کند.

نتايج تحقيقات

نتايج ارايه شده بر اساس تحقيق است که در بريتانيا بر روي 54 هزار مغازه و توزيع کننده در باره ميزان سرقت‌هاي کوچک انجام شده است از اين رو به سختي مي‌توان نتايج را تنها به قشر خاصي از فروشندگان محدود کرد.

1) 97 درصد دستبردهاي کوچک در زمان اتفاق افتادن به هيچ عنوان تشحيص داده نمي‌شوند.

2) به ازاي هر دستبرد تشخيص داده شده 47 تا هرگز تشخيص داده نمي‌شوند.