بهترین گزینه برای سیستمهای کنترلی

درزمان قديم و سيستم هاي کنترل دسترسي قديمي کد دزدگير منازل و يا فروشگاه ها با استفاده از سوئيچي به نام سوئيچ آلفا روشن و خاموش مي شد.
نحوه ي کارکرد اين سيستم به گونه اي بود که بعد از چرخاندن کليد چند ثانيه فرصت بود تا از محيط خارج شويم و بعد از آن سيستم کار خود را آغاز مي کرد.
سيستم هاي جديدتري که به بازار آمدند از طريق کليد روشن و خاموش مي شد.به اين مفهوم که شخص بعد از ورود به منزل يک فرصت چند دقيقه اي داشت تا يک کد و رمز را براي غير فعال نمودن سيستم وارد نمايد و بعد از ان سيستم را از حالت فعال خارج مي نمود.
اما امروزه اکثر سيستم هاي کنترلي توسط ريموت تنظيم مي شوند.اما سوالي که پيش مي آيد اين است که مقدار امنيت اين ريموت تا چه حد است؟تا چه مقدار مي توان اعتماد داشت مه سارقان به آن دسترسي ندارند. نصب درب اتوماتيک
در هر ريموت کنترل يک قطعه به نام آي سي وجود داردکه به آن کد وارد مي نمايند. دستگاه از طريق ان کد عمليات شناسايي را انجام مي دهد.هر شرکتي که ريموت توليد مي کند از يک برند و آي سي خاصي استفاده مي نمايد که تعداد اين کليد ها بي شمار است.
در اوايل توليد و فروش ريموت کنترل ها ريموت هايي به فروش مي رسد که از فاصله ي نزديک به راحتي کد ان ها کپي مي شد و ريموت کپي شده هيچ تفاوتي با ريموت اصلي نداشت. با اين وجود ريموت هايي ساخته شد که به ريموت هاي آنتي کد و آنتي اسکن معروف شدند، که ديگر ريموت ها به راحتي قابل اسکن و کپي شدن نبودند و از امنيت بالايي برخوردارند. امروزه با اين فرض که اطمينان ريموت ها صد در صد است اگر ريموت خود را به هر دليلي از دست داديد چطور مي خواهيد همانند او داشته باشيد؟ اگر دست سارقان بيفتد چطور؟
با اين فرضيات بهترين گزينه استفاده از هر دو سيستم کد و ريموت است، شما مي توانيد براي غير فعال نمودن سيستم اول وارد خانه شويد و پس از ورود کد مربوطه را وارد نماييد .