دوربین مدار بسته WIFI

دوربين مدار بسته wifi جز دوربين هاي مداربسته بيسيم مي باشد. كه از طريق شبكه ي بيسيم ارسال تصاوير امكان پذير مي شود.اين شبكه هاي بيسيم از طريق امواج هاي راديويي اطلاعات را فرستاده و دريافت مي كنند.كه معمولا براي ارسال اين فركانس ها واحد مشخصي تعيين شده است .
در سيستم هاي wifi اطلاعات تحت يك شبكه امنيتي و استاندار انتقال داده مي شوند. كه از بسياري از تداخل اطلاعاتي جلوگيري شده و بر ميزان امنيت افزوده شده است.اين شبكه ها از سيستم هاي راديويي آنالوگ بسيار بهتر مي باشند.
اين دوربين ها براي دوربين هاي آنالوگ كاربرد چنداني ندارند به اين علت كه سيستم آنالوگ قابليت استفاده از wifi را ندارد و اين سيستم كلا تحت شبكه هستند در حاليكه سيستم هاي آنالوگ سنتي بوده و توسط اين شبكه مجهز كاربري چنداني را ندارند .و اما دوربين هاي كه قادرند با شبكه هاي wifi كانكت شوند مجهز به يك سيستم فرستنده داخلي wifi هستند.
زمانيكه که قصد داشته باشيد با استفاده از لپ تاپ تصاوير را مشاهده نماييد دسترسي به اين نوع از دوربين ها ساده مي باشد آنها را به شبکه داخلي wifi متصل مي كنيد و تصاوير از اين طريق براي شما قابل مشاهده خواهد بود.مي توانيد برا راحتي كار خود از دستگاه اسكز پوينت استفاده كنيد. اين دستگاه مي تواند اطلاعات زيادي را از چندين فرستده دريافت كند و و به دستگاه ضبط و ذخيره انتقال دهد.البته يكي از مشكلاتي كه در اين سيستم هاي دوربين مدار بسته وجود دارد اين است كه پهناي باند در آمنها محدوديت دارد. كه براي رفع آن مي شود از چندين شبكه ي بي سيم تركيبي كه از طريق يك شبكه كابلي بهم متصل شده اند استفاده كرد .

برد ارسال دوربين مداربسته WIFI
برد ارسالي دوربين مدار بسته در محيط هاي داخلي و خارجي متفاوت است :
كه در محيط هاي داخلي :?? تا ?? متر
در محيط هاي خارجي :??? الي ??? متر

كه البته اين شرايط بستگي به محل نصب دوربين مداربسته هم دارد. و سعي تان بر اين باشد كه حتي المقدور محل نصب دوربين در فاصله اي بردي مناسب باشد.
منبع: نگا