مبحث فریم در ثانیه (FPS) در دوربین های مدار بسته

فريم در ثاينه (FPS) يکي از مشخصات اصلي دوربين مداربسته و به صورت کلي تجهيزات فيلم برداري است. در اين مطلب با اين مفهوم بيشتر آشنا خواهيم شد.

    1 مفهوم فريم چيست؟
    2 چرا فريم در ثانيه مهم است؟
    3 تعداد فريم استاندارد براي يک دوربين مداربسته يا دستگاه ضبط کننده چقدر است؟
    4 چرا گاهي تصاوير را با تعداد فريم بيش از 25 فريم در ثانيه ضبط مي کنند؟
    5 چه رابطه اي بين روزولشن و تعداد فريم در دوربين هاي مداربسته وجود دارد؟

مفهوم فريم چيست؟

هر تصوير متحرک از پخش تعدادي تصاوير ثابت به صورت مسلسل به وجود مي آيد. مغز انسان پس از بررسي تصاوير مسلسل پخش شده آنها را به صورت يک تصوير متحرک درک مي کند. به هر يک از اين تصاوير يک فريم مي گويند.
چرا فريم در ثانيه مهم است؟

براي درک تصاوير به صورت ويدئو بايد با سرعت تعويض شوند. هر چه اين سرعت بيشتر باشد تصاوير زنده تر به نظر خواهند رسيد. البته تصاوير با تعداد فريم 25 فريم در ثانيه کاملا زنده به نظر مي رسد و بيشتر بودن تعداد فريم براي انسان قابل تمايز نخواهد بود.

در صورتي که تعداد فريم تصاوير کمتر از 10 فريم در ثانيه باشد ويدئو به صورت منقطع به نظر خواهد رسيد و حرکات در آن غير طبيعي خواهد بود. در صورت کم بودن بيش از حد فريم تصاوير از فريم ويدئويي خارج خواهند شد.
تعداد فريم استاندارد براي يک دوربين مداربسته يا دستگاه ضبط کننده چقدر است؟

تصويري با تعداد فريم 25 فريم در ثانيه کاملا زنده پخش شده و شما هيچ جزئيات حرکتي اي را در مشاهده تصاوير از دست نمي دهيد. در دوربين هاي تحت شبکه بايد در هنگام انتخاب به فريم دوربين و دستگاه ضبط کننده توجه داشت اما در سيستم هاي آنالوگ تنها دستگاه ضبط کننده در تعداد فريم دوربين موثر است و تعداد فريم دوربين همواره 25 است.
چرا گاهي تصاوير را با تعداد فريم بيش از 25 فريم در ثانيه ضبط مي کنند؟

ضبط تصاوير با اين تعداد فريم در حالت ديدن عادي هيچ تفاوتي را ايجاد نخواهد کرد اما در صورت آهسته کردن روند پخش (حالتSlow Motion) شما ميتوانيد جزئيات حرکتي بيشتري را ببينيد. براي مثال تصويري که با 60 فريم در ثانيه ضبط شده است را ميتوان سه برابر آهسته تر پخش کرد و همچنان تصاوير به صورت زنده به نظر خواهند رسيد.

در برخي کاربري هاي خاص مانند بررسي تجهيزات با سرعت کار بالا، دستگاه هاي پول شمار، کنترل سرعت خودروها در خيابان و … ممکن است نياز باشد جزئيات حرکتي بيشتر ضبط شود و اين کار از طريق افزايش تعداد فريم صورت خواهد گرفت.
چه رابطه اي بين روزولشن و تعداد فريم در دوربين هاي مداربسته وجود دارد؟

اين دو معمولا رابطه اي عکس دارند. قدرت پردازش در سيستم هاي ديجيتال مقداري ثابت است و هر دوي اين المان ها نيازمند پردازش هستند. بنابراين در سيستمي با قدرت پردازش ثابت براي افزايش روزولشن تصاوير بيش از قدرت پردازش دستگاه بايد فريم را کاهش داد و به طور معکوس براي افزايش تعداد فريم بايد رزولوشن را کاهش داد.