انواع راهبند

راه بند ها به طور کل به دو دسته تقسيم مي شوند. راه بند هاي اهرمي و راه بند هاي ستوني
راه بند ها اغلب در مکان هايي نصب مي شوند که داراي تردد زيادي هستند و در مسير هايي مانند راه پيمايي ها ، فروشگاه هاي بزرگ ،مجتمع هاي طبقاتي ، عوارضي ها و....... قرار مي گيرند.
راه بند ستوني: در داخل زمين به صورت عمودي قرار مي گيرد و با خارج شدن از سطح زمين مسير تردد را مي بندد. اين نوع راهبند جزو گران ترين راه بندها از نظر سطح قيمتي شناخته شده است . نصب درب اتوماتيک
راه بند اهرمي: يک دکل حدود يک متر به صورت عمودي روي زمين قرار مي گيرد و يک اهرم حدود 2 متر تا 8 متر در مسير عبور قرار مي گيرد . و براي سيستم هاي محرکه الکترومکانيک و براي تردد هاي بالا مي باشد.
براي اطلاع افراد از شروع حرکت راه بند مي توان از فلاشر استفاده نمود. سيستم هاي راه بند اهرمي مي تواند داراي سنسور مادون قرمز باشد.
که براي شمارش ماشين ها استفاده مي شود.
ويزگي هاي راه بند:
1.اندازه بوم
2.ميزان ولتاز منبع تغذيه
3.ميزان عبور و مرور در طول روز
4.توان موتور
5.کليد خلاص کن و باتري بک اپ
6.سرعت حرکت بوم