نمونه پیش فاکتور دوربین مداربسته

پيش فاکتور هاي نصب و فروش دوربين مداربسته معمولا اطلاعات متفاوتي را با خود دارند. بسته به شرکت يا پروژه هاي اجرا شده اطلاعات موجود در پيش فاکتور مي تواند متفاوت باشد. در اين مطلب بيشتر در جريان اطلاعات موجود در پيش فاکتور قرار خواهيم گرفت.

اطلاعات الزامي در پيش فاکتور
بسته به نوع پروژه اجرايي ميزان جزئيات پيش فاکتورها مي تواند متفاوت باشد اما به صورت کلي اين اطلاعات در پيش فاکتور وجود خواهد داشت:
دستگاه ضبط دوربين مداربسته: نوع و مدل دستگاه ضبط دوربين مداربسته و تعداد آن بايد در پيش فاکتور اشاره شود.
دوربين هاي مداربسته: نوع، مدل و تعداد انواع دوربين مداربسته مورد نياز در پروژه بايد به صورت دقيق در پيش فاکتور ذکر شود.
هارد ديسک: نوع، برند، تعداد و ظرفيت دقيق هارد ديسک دوربين مداربسته بايد در پيش فاکتور ذکر گردد.
کابل تصوير يا کابل شبکه دوربين مداربسته: نوع کابل تصوير يا شبکه مورد استفاده بايد در پيش فاکتور ذکر گردد. با توجه به اينکه متراژ کابل را نميتوان پيش از نصب محاسبه کرد معمولا متراژ آن به صورت حدودي يا براساس يک متر در پيش فاکتور ذکر خواهد شد.
کابل يا سيم برق: نوع کابل يا سيم برق مورد استفاده بايد در پيش فاکتور ذکر شود. با توجه به اينکه متراژ کابل را نميتوان پيش از نصب محاسبه کرد معمولا متراژ آن به صورت حدودي يا براساس يک متر در پيش فاکتور ذکر خواهد شد.
داکت، ترانکينگ، لوله فلکسي يا لوله فلزي و ...: اين تجهيزات به عنوان تجهيزات نصب دوربين مداربسته محسوب خواهند شد و استفاده از آنها با توجه به شرايط پروژه خواهد بود. در صورت نياز به هر يک بايد قيمت واحد يا متري آن در پيش فاکتور مورد اشاره قرار گيرد.

اطلاعات ثانويه در پيش فاکتور
اطلاعات زير نيز در صورت نياز بايد در پيش فاکتور اشاره شود:
رک: در صورت نياز به رک در محل نصب بايد قيمت، نوع و برند رک در پيش فاکتور اشاره شود.
UPS: در صورت نياز به برق اضطراري بريا دوربين ها بايد نوع، برند، توان و باتري هاي UPS مورد نياز را در پيش فاکتور ذکر کنيد.
نمايشگر: در صورت نياز به نمايشگر در محل، بايد مدل، اندازه و برند نمايشگر مورد نظر را در پيش فاکتور ذکر کنيد.

نمونه پيش فاکتور دوربين مداربسته
پيش فاکتور زير يک پيش فاکتور کاملا خام دوربين مداربسته است که ميتوانيد از آن براي کار استفاده کنيد. قسمت هاي مختلف پيش فاکتور را با نام شرکت و اطلاعات خود پر کرده و آن را ارسال کنيد.