رنگ بندي در دوربين مدار بسته

درصورتيكه بخواهيم به لحاظ رنگ بندي دوربين مدار بسته آنها را به طريقه ي رنگ بندي و سطح ديد تفكيك نماييم دوربين هاي سنتي در دسته دوربين هاي صنعتي قرار مي گيرند اين دسته از دوربين ها براي استفاده در خانه و مغازه اصلا مناسب نمي باشند.اگر بخواهيم مثالي از دوربين هاي رايج مدار بسته بياوريم دوربين هاي cmos و ccd هستند.بعضي از دوربين هاي مدار بسته بدون لنز مشخص براي ديد ميداني استفاده مي شوند .

دوربين هايي كه بر اساس CMOS طراحي شده باشند به مراتب ارزان تر مي باشند اما به لحاظ رنگ بندي دوربين مدار بسته تصاوير واضح و يا تيزي را ايجاد نمي کنند.اگر در بررسي موارد ضبط شده نياز به شناسايي جزييات تصوير باشد دوربين هاي مدار بسته CCD بهتر است به علت وضوح نقطه پين كه ارائه مي دهد مي توان از اين دوربين ها بهترين دريافت تصوير و وضوح و كيفيت مناسب را داشت.در طراحي دوربين هاي مدار بسته اين دوربين ها طوري طراحي ميشوند كه در هر شرايطي قابل استفاده باشند.اين دوربين ها براي كاربرد هاي خانگي و تجاري بسيار مناسبند.لنزهاي ?.?ميلي متري كه زاويه ي ديدي در حدود ?? درجه داشته باشند براي محيط هاي مثل املاك مناسب اند البته هستند دوربين هايي كه زاويه ي ديد آنها باريك تر هم باشد با استفاده از اين دوربين ها مي شود فضاي ديد بيشتري داشت.

رنگ بندي دوربين مدار بسته
همان طور كه مي دانيد به لحاظ رنگ بندي دوربين مدار بسته دوربين هاي رنگي از دوربين هاي تك رنگ گرانتر هستند دوربين هاي مدار بسته رنگي گران تر از دوربين هاي مدار بسته تک رنگ هستند، تعداد آنها كم است و براي شرايط كم نور و در شب هم مناسب نيستند.دوربين هاي تك رنگ حساسيت به مادون قرمز دارند.و درصورتيكه در جايي به لحاظ امنيتي لازم باشد تا از وجود دوربين مدار بسته اطلاع يابند استفاده مي شود.
منبع: نگا