انواع دکل دوربین مداربسته

دکل هاي دوربين مداربسته تجهيزاتي هستند که معمولا براي افزايش برد ديد دوربين، کاهش دسترسي آنها و يا ايجاد زاويه ديد مناسب از آنها استفاده مي شود. در اين مطلب به بررسي انواع متفاوت دکل دوربين مداربسته مي پردازيم.

جنس دکل دوربين مداربسته
جنس دکل هاي دوربين مداربسته با توجه به کاربري و محدوديت هاي قيمت آن ميتواند متفاوت باشد. دکل هاي دوربين مداربسته معمولا از جنس آهن با روکش گالوانيزه يا بدون روکش هستند. اما در شرايط خاص دکل ميتواند از جنس المينيوم يا آلياژهاي آن نيز باشد.
از آنجايي که استفاده از آهن گالوانيزه ساخت دکل را پر هزينه مي کند در صورتي که دکل در محيط غير مرطوب مورد استفاده قرار گيرد مي توان دکل را از جنس آهن سياه نيز ساخت. توجه داشته باشيد که دکل بدون روکش حتما بايد پس از سخت و پيش از نصب با روکش ضد زنگ و سپس رنگ پوشانده شود. استفاده از دکل هاي غير گالوانيزه براي ارتفاع بيش از 4 متر توصيه نمي شود.

انواع دکل دوربين مداربسته
دکل مکعبي: اين دکل ها معمولا توسط قوطي يا پروفيل هاي آهني ساخته مي شوند. با توجه به ساده بودن ساخت اين نوع دکل ها، هزينه ساخت آنها بسيار کم است. استفاده از دکل هاي مکعبي ساخت دستک براي دکل را بسيار ساده مي کند. اين دکل ها معمولا شکل L يا T شکل دارند. از آنجايي که دکل هاي مکعبي مقاوت کمي نسبت به فشارهاي فيزيکي دارند و پروفيلهاي آهن در اندازه تا 6متر توليد مي شوند، استفاده از اين نوع دکل ها تنها با ارتفاع تا 6 متري رايج است.

دکل لوله اي: اين دکل هاي معمولا از لوله هاي سياه يا گالوانيزه آهن ساخته مي شوند. ساده بودن ساخت اين دکل ها استفاده از آنها را بسيار رايج کرده. مقاوت اين دکل ها نسبت به فشارهاي فيزيکي و باد با توجه به شکلشان به مراتب بيشتر از دکل هاي مکعبي است اما ساخت آن به صورت L شکل يا T شکل تا حدي پيچيده تر خواهد بود. ساخت اين دکل ها معمولا تا ارتفاع 10 متري رايج است. نصب دوربين مداربسته
دکل چند وجهي: دکل هاي چند وجهي نوع حرفه اي دکل هاي مداربسته محسوب مي شوند. اين دکل ها از ترکيب سازه هاي کوچک جوش داده شده ساخته شده اند که معمولا قاعده اي 6 يا 8 وجهي دارند. ساختار عمودي دکل به صورت يک مخروط است که مقاومت فيزيکي آن را نسبت به باد و ضربات فيزيکي به شدت افزايش مي دهد. اين دکل ها همچنين به انواع شکل و ساختار ساخته مي شوند و محدوديتي از اين نظر ندارند. هزينه ساخت دکل هاي چند وجهي معمولا به مراتب بالاتر از دکل هاي لوله اي و مکعبي است.
دکل ماژولار: دکل هاي ماژولار که شباهت زيادي به دکل هاي مخابراتي دارند براي شرايط بادخيز مورد استفاده قرار مي گيرند. اين دکل ها مقاوت فيزيکي بسيار بيشتري نسبت به باد دارند اما نسبت به ضربات فيزيکي آسيسب پذير هستند.