آموزش تنظیمات ضبط دستگاه DVR و NVR

به بخش هاي مختلف منوي دستگاه با دقت نگاه کنيد. در قسمت بالاي صفحه مي توانيد دوربيني که ميخواهيد تنظيمات ضبط آن را انجام دهيد انتخاب کنيد. در حال حاضر دوربين شماره 1 (A1) براي انجام تنظيمات انتخاب شده.
بخش Enable Schedule مشخص ميکند که آيا زمانبندي براي اين دوربين فعال باشد يا نه. پس پيش از انجام تنظيمات حتما اين بخش را فعال کنيد.
در قسمت وسط صفحه مي توانيد جدول زمانبندي ضبط تصاوير براي دوربين ها را مشاهده کنيد. اين جدول داراي ستون هايي است که با ساعات روز مشخص شده و رديف هايي که هر يک معرف يک روز هفته است. به اين ترتيب شما ميتوانيد براي هر ساعت از هر روز تنظيمي متفاوت را انتخاب کنيد.
حال به بخش سمت راست از صفحه دقت کنيد. در اين بخش ميتوان حالت هاي مختلف ضبط را براي دستگاه انتخاب کنيد. حال هر يک از حالت ها را به صورت جداگانه بررسي مي کنيم:
Continuos: اين حالت به منزله ضبط دائمي براي دوربين است. دوربين ها در اين حالت بدون توجه به شرايط يا المان هاي معرفي شده به ضبط تصاوير ادامه مي دهند.
Event: اين حالت به منزله ضبط در صورت فعال شدن يکي المان هاي تعريف شده براي دستگاه است. در بخش Event از ميتوانيد حالت هايي را تعريف کنيد که با اتفاق افتادن آن يک Event فعال مي شود (براي مثال در صورت قطع شدن يک دوربين يا خطاي هارد ديسک).
Motion: اين حالت به منزله ضبط در صورت حرکت در تصوير است. در صورتي که حرکتي در تصوير اتفاق بيوفتد دستگاه به صورت خودکار شروع به ضبط تصاوير مي کند. اين ضبط معمولا شامل 5 ثانيه پيش و 5 ثانيه پس از حرکت هم مي شود.
Alarm: اين حالت در صورتي اتفاق مي افتد که يکي از ورودي هاي Alarm پشت دستگاه فعال شود. شما ميتوانيد از اين ورودي ها استفاده هاي مختلفي کنيد. براي مثال دستگاه دزدگير را به ورودي Alarm دستگاه وصل کنيد تا در صورت فعال شدن دستگاه، دوربين ها شروع به ضبط کنند.
M|A: اين حالت به معناي فعال شدن يکي از آلارم يا موشن دستگاه است. با فعال شدن هر المان ضبط صورت خواهد گرفت.
M&A: اين حالت به معناي فعال شدن همزمان آلارم و موشن دستگاه است. در اين صورت تنها در حالتي که هر دو فعال شوند دستگاه ضبط مي کند و با فعال شدن يکي به تنهايي اتفاقي نمي افتد.
None: در اين حالت دستگاه ضبط نمي کند.
براي تنظيم زمانبندي ضبط دستگاه ميتوانيد المان مورد نظر خود را انتخاب کرده و روزها و ساعتهايي که ميخواهيد دستگاه با اين المان ضبط کند را روي جدول علامت گذاري کنيد. کار تنظيم زمانبندي دستگاه به همين سادگي امکان پذير است.
پس از تنظيم دلخواه دستگاه با انتخاب کليد Copy از پايين صفحه ميتوانيد تنظيمات انجام شده براي يک دوربين مداربسته را براي هر تعداد دوربين دلخواه نيز کپي کنيد تا مجبور نباشيد هر دوربين را جداگانه تنظيم کنيد.
پس از انجام کليه تنظيمات کليد Apply را در پايين صفحه انتخاب کنيد.