دوربین مداربسته جدید و عملکرد آن

پس از دريافت تصاوير در دوربين مدار بسته جديد تصاوير به يک دستگاه پخش کننده ارسال مي شود.دوربين ها ي مداربسته با ساختار هاي متفاوت داراي دو عملکرد مجزا مي باشند. عملکردامنيتي: با نصب دوربين مداربسته در يک جايگاه مناسب ضريب امنيتي افزايش مي يابداين افزايش امنيت سبب پيشگيري از وقوع جرم در زمان مناسب مي شود .
عملکرد نظارتي: از دوربين مداربسته براي نظارت محيط داخلي و خارجي و محيط اطراف و بخش هاي که قابليت ديد و نظارت ندارد استفاده مي شود.
سيستم دوربين مداربسته جديد

دوربين هاي مداربسته با ساختار و طرح هاي متفاوت در دو دسته آنالوگ و شبکه دسته بندي مي شوند. براي آشنايي با اين تفاوت ها به اين مقاله رجوع کنيد.

دوربين مداربسته انالوگ: سيستم انالوگ را ميتوان در نسل قديمي دوربين هاي امنيتي قرارداد. اين دوربين ها بسيار ساده ارزان و مورد استقبالند.
دوربين مداربسته شبکه يا ديجيتال: برخلاف گروه آنالوگ گران قيمت اند اما داراي خدمات خوب و ارزنده اي هستند و به نسبت قيمتي که براي آنها در نظر گرفته شده خدمات خوبي را هم ارائه مي دهند.
دوربين مداربسته جديد معمولا به لحاظ ساختاري تا حدي شبيه به هم ساخته شدند. از اصلي ترين بخش هاي دوربين مداربسته قسمت چيپ تصوير است. حال وظيفه ي اين اين چيپ تصوير چيست؟ با دريافت فيبر نوري آنها را به اطلاعات ديجيتالي تبديل مي کنند.دوربين مداربسته جديد با توجه به ساختار و عملکرد و کيفيت اين سيستم ها قيمت نيز تعيين مي شود.
منبع: نگا