درباره جانمايي دوربين مدار بسته

هنگامي كه صحبت از جانمايي دوربين مدار بسته مي شود بيشتر پوشش دهي كامل وحفاظت دوربين مطرح است و علاوه بر پوشش دهي مناسب در فضايي مشخص حفاظت از دوربين ها نيز فراهم مي شود و ديگر اينكه در تعدد استفاده از دوربين ها صرفه جويي مي شود همچنين زاويه ي بهتري براي دريافت تصاوير خواهيد داشت و با داشتن زاويه ي بهتر كيفيت تصاويرهم بهتر خواهد بود.هميشه با توجه به فضايي كه در اختيار داريدو مساحت منطقه ي مورد نظر جانمايي دوربين مدار بسته صورت مي گيرد كه لنز دوربين مدار بسته بتواند دريافت تصاوير بهتري را داشته باشد و يك ديد كافي را در اختيار شما قرار دهد.
در صورتيكه قصد داشته باشيد با توجه به لنز دوربين مدار بسته جانمايي دوربين مدار بسته داشته باشيد به اطلاعاتي نياز داريد كه براي شما در اين مقاله به اختصار توضيح داده شده است.يكي از موارد مهمي كه حتما آن را بايد در نظر داشته باشيد اين است كه دسترسي به نور و محل قرارگيري وجود داشته باشدو اين دسترسي بر نور طوري هم نباشد كه نور به طور مستقيم بتابد كه در اين حالت تصوير تار ديده مي شود و با كيفيت مناسب براي شما قابل مشاهده نخواهد بود و بهتر اين است كه دوربين هايي كه نصب مي شوند در مقابل هم ديگر باشند تا اگر دريك زاويه تصوير نداشتيد از زاويه ديگر دريافت تصوير داشته باشيد.
نور يكي از عوامل بسيار مهم مي باشد براي جانمايي دوربين مدار بسته به حساب مي آيد.
اگر دوربين مدار بسته در شرايط كم نور باشد دوربين مورد استفاده دوربين ديد در شب است.

دوربين مدار بسته ديد در شب
يكي از قسمت هايي كه براي نظارت بسيار لازم و ملزوم است دربهاي ورودي و خروجي هستند كه اين قسمت ها نبايد از پوشش خارج باشند.كه حتما در جانمايي دوربين مدار بسته بايد در نظر داشت.مثلا در فروشگاه ها يكي از قسمت هايي كه بايد مورد بررسي قرار بگيرند همان قسمت صندوق دستگاه مي باشد. كه براي انتخاب دوربين مدار بسته نوع صنعتي براي اين فضا بسيار مناسب است.
منبع: نگاکو