آموزش نصب فیش BNC

نصب فيش BNC يکي از قسمت هاي اصلي از نصب دوربين مداربسته آنالوگ است. در اين مطلب به صورت جداگانه طريقه نصب انواع متفاوت و رايج اين فيش را بررسي مي کنيم.

آموزش نصب فيش BNC
اشکال و انواع متفاوتي از فيش هاي BNC وجود دارد اما سه نوع بسيار متداول آنها به شرح زير هستند:
فيش BNC پرسي: نوعي از فيش BNC است که اتصال بين فيش و کابل به وسيله پرس شدن قطعات در آن محکم مي شود.
فيش BNC لحيمي: نوعي از فيش BNC است که اتصال بين فيش و کابل به از طريق لحيم کردن برقرار مي شود.
فيش BNC پيچي: نوعي از فيش BNC است که اتصال بين فيش و کابل از طريق سفت کردن يک پيچ صورت مي گيرد.
اطلاعات اوليه در مورد کابل RG59

کابل RG59 دسته اي از کابل هاي کواکسيال است که براي انتقال تصاوير دوربين مداربسته مورد استفاده قرار مي گيرد. داخل اين کابل داراي چند لايه متفاوت است که هر يک وظيفه خاص خود را دارد و بايد به درستي به فيش متصل شود.

قسمت هاي مختلف کابل RG59
پوشش بيروني کابل: اين قسمت وظيفه مراقبت از کابل را برعهده دارد.
شيلد کابل: شيلد کابل وظيفه مراقبت از کايل در مقابل نويز هاي اکترومغناطيسي را برعهده دارد.
مغزي کابل: وظيفه انتقال اطلاعات تصوير را بر عهده دارد.
عايق داخلي کابل: وظيفه مراقبت از مغزي کابل و جدا کردن مغزي از شيلد را برعهده دارد.