دوربین مداربسته هوشمند و مقدمه ای بر آن

دوربین مداربسته هوشمند واژه هوشمندی درسیستم های دوربین مدار بسته به کار می رود که اساسا با سنسورهای تعریف شده ای تعبیه گشته اند که قادر به پردازش تصویرند
دوربین مدار بسته که امروز مورد استقبال عموم قرار گرفته است

از مزایا و معایبی برخوردار است که به آنها اشاره خواهد شد

فواید استفاده از دوربین مداربسته هوشمند
۱ – ایجاد استرس برای افراد متخلف
۲ – ردیابی افراد سارق
۳ – بهره وری منابع و بهبود نیرو
۴ – کاهش ضرر و زیان شرکت ها
۵ – حفظ اطلاعات و افزایش ایمنی
۶ – امکان مدیریت و کنترل حیطه ی مشخص شده
۷ –بهبود مسیرهای پر تردد
۸ – نظارت و شناسایی عوامل دخیل در ایجاد مشکل
۹ – ایجاد امنیت
۱۰ –ایجاد نمای اعتماد
منبع: نگا 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ