معايب استفاده از منبع تغذيه دوربين مدار بسته مشترك

در صورتيكه براي منبع تغذيه دوربين مدار بسته مشكلي پيش آيد به طور كل مجور هستيد كه دوربين ها را از مدار خارج كنيد تا نقص را دريابيد.
با افزايش طول مسير هم افزايش افت ولتاژ خواهيد داشت . فروش دوربين مداربسته

مزاياي منبع تغذيه دوربين مدار بسته مجزا:
در صورتي كه مشكلي براي منبع تغذيه پيش آيد فقط دوربين مشخص شده را از مدار خارج مي كنيد.
در اين روش از افت ولتاژ كم خواهد شد تقريبا مي توان گفت كه ?? برابر كمتر مي شود .

معايب منبع تغذيه دوربين مدار بسته مجزا:
طول عمر اداپتورهاي موجود در بازار به نسبت منابع تغذيه صنعتي بسيار كم است و بسته به تعداد دوربين ها احتمال خرابي بيشتر است .
منبع: نگا