لنز دوربین مداربسته و مشخصات آن

با رعايت نکات اصولي بهترين لنز دوربين مدار بسته AHD را براي دوربين مداربسته خود انتخاب نماييد.تا بهترين کيفيت تصويري را داشته باشيد.
مولفه هاي انتخابي لنز دوربين مداربسته AHD بر اساس ديد ميداني با دو پارامتر تعيين شده
?.فاصله ي کانوني
?. سنسور تصويري
هرچه فاصله کانوني لنز از نقطه ورود نور به لنز زيادتر باشد ميدان ديد کاهش مي يابد . و نقطه کانوني جايي است که در آن تمامي فيبير هاي نوري از آن نقطه وارد مي شوند.فاصله ي کانوني بسيار مهم است به علت اينکه در صورتيکه اين فاصله بيش از حد مجاز باشد تصوير تار و يا تيره خواهد بود
سنسورهاي تصوير در اينچ هاي متفاوت در لنز دوربين مداربسته AHD محاسبه مي شوند.
لنز دوربين مداربسته AHD بر اساس نوع نصب شامل ? نوع مي باشد :

لنز دوربين مداربسته AHD داخلي :

اين لنزها ثابت اند و غير قابل تغييرند براي نصب آسان
لنز دوربين مداربسته AHD خارجي:
معمولا بر روي يک پايه نصب مي شوند.
در صورتيکه بخواهيد لنز دوربين مداربسته AHD را به لحاظ عملکردي تقسيم بندي کنيد در اين سه دسته قرار مي گيرند.

لنزهاي ثابت :
ميدان ديد در آن ثابت است به علت اينکه تغيير فاصله کانوني وجود ندارد که داراي انواع مختلفي هستند : انواع مختلف Normal وWideوTelephoto مي باشد .

لنز وايد
در اين نوع از لنز ها فاصله کانوني کمي عريض تر شده البته به نسبت ساير لنز هاي موجود

لنز تله
در اين لنز ها فاصله کانوني کمي کشيده تر شده ظاهري کشيده تر دارد

لنز نرمال
اين لنز ها زاويه ديد بسيار معمولي دارند.

لنز متغيير
همانطور که از اسمش پيداست اشاره به گوناگوني دارد يعني فاصله هاي کانوني را با شرايطي که براي خود تعريف مي کنيد مي توانيد تغيير دهيد و به طبع تغيير فاصله وسعت ديد مختلف خواهيد داشت .با تنظيم صحيح لنز دوربين هاي مدار بسته AHD مي توانيد زاويه ديد مناسبي را براي خود فراهم آوريد.

همخواني لنز و سنسور :
لنز مناسب داراي تجهيزات فني و مناسبي است که با يافتن مشخصات اصولي بهترين نوع را براي دوربين مداربسته انتخاب کنيد لنزها سنسورهاي متفاوتي دارند ، ابعاد آنها نيز به صورت اينچ تعيين شده است.

همواره يادتان باشد که در انتخاب لنز دوربين مداربسته AHD اصل تطابق رعايت شود تا در همه ي ابعاد تصاوير قابل مشاهده باشد.
منبع: نگا