درهای اتوماتیک و سنسورهای رادار

سنسورهای رادار به سنسورهایی گفته می شود که در یک منطقه تعیین شده افراد را تشخیص می دهند . به همین دلیل بهتری انتخاب برای درب های اتوماتیک می باشند. نصب درب اتوماتیک
استفاده از این سنسورها مزایا و معایبی را در بر می گیرد که به شرح زیر می باشد.

مزایا:
1. تشخیص افراد و اشیاء
2.تنظیم شونده برای تشخیص جهت و حرکت های متفاوت
3.جلوگیری از نفوذ مواد خارجی (پلاستیک.شیشه.سنگ.چوب)
4.حساسیت قابل تنظم

معایب :
1.اگر اشیاء به صورت ثابت باشند شناخته نمی شوند
2. منابعی که باعث بروز مشکل می شوند ممکن است مشکلاتی در عملکرد این سنسور ها به وجود آورند.
3. با توجه به میزان سرعت و زاویه دید های متفاوت و همچنین تردد های همزمان ناسازگاری در نحوه عملکرد سنسورها به وجود آورد. 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ