کاربرد سوئیچ KVM در سیستم مداربسته

سوئيچ KVM دستگاهي است که امکان اشتراک دو يا چند دستگاه با يک نمايشگر، کيبرد و موس را ايجاد مي کند. اصطلاح KVM مخفف سه واژه Keyboard، Video، Mouse است که به اشتراک گذاري اين تجهيزات اشاره مي کند.


کاربرد سوئيچ KVM در سيستم مداربسته
براي ديدن تصاوير سيستم مدار بسته به يک نمايشگر نياز خواهد بود. در صورتي که بر روي ميز نصب شده دستگاه از قبل نمايشگري متصل به يک کامپيوتر وجود داشته باشد شايد نصب يک نمايشگر جديد منطقي نباشد. با استفاده از سوئيچ KVM امکان اتصال هر دو دستگاه کامپيوتر و DVR به نمايشگر ميسر خواهد شد. پس از فشردن کليد روي سوئيچ KVM تصوير نمايشگر بين کامپيوتر و DVR تغيير مي کند.

طريقه نصب اين سوئيچ بسيار ساده است. اين سوئيچ داراي يک خروجي و معمولا دو ورودي است. در قسمت ورودي تصوير شما خروجي تصوير رايانه و DVR را متصل مي کنيد؛ خروجي موس کامپيوتر و DVR نيز به همان ترتيب به ورودي هاي سوئيچ KVM متصل مي شود توجه داشته باشيد که ممکن است سوئيچ KVM داراي ورودي موس PS2 باشد و از آنجايي که دستگاه هاي امروزي معمولا داراي موس USB هستند اين قسمت از سوئيچ قابل استفاده نخواهد بود.خروجي تصوير سوئيچ KVM نيز به نمايشگر شما متصل خواهد شد. دوربين مداربسته
تارتن 

خدمات شیشه و آینه