درهای اتوماتیک تلسکوپی

درب اتوماتيک تلسکوپي نوع ديگري از گروه درب اتوماتيک شيشه اي است که طرز کار آن به صورت کاملا ريلي و به سمت کنار باز مي شود و امکان نصب به شکل يک لنگه اي يا لت و يا دولنگه اي دو لت را دارد . شايد به جرئت بتوان گفت که بيشترين جا و مکاني که از اين نوع درب استفاده ميشود در ساختمان هاي بيمارستاني بوده و از جهت سرعت بازشدن هم داراي سرعتي بسيار بالا هستند و بدون اتلاف وقت عمل باز و بسته شدن درب اتوماتيک انجام مي شود .
اين نوع از درب اتوماتيک نيز مثل بقيه هم گروهي هايش با کمک يک اپراتور عمل باز و بسته شدن را انجام داده و اپراتور مربوط به خودش را مي طلبد.

مزايايي که در استفاده از درب اتوماتيک تلسکوپي موجود است :
* از لحاظ فضاي باز و بسته شدن خود درب به مکاني کم احتياج دارد و در فضايي محدود اين عمل انجام مي شود .
نياز به فضاي بازشوي کمتري دارد
* از لحاظ مصرف انرژي بهينه عمل مي کنند و مصرف برق در درب هاي اتوماتيک نيم گرد رعايت شده و کنترل شده است .
* از نظر هزينه به صرفه بوده و مي توان گفت که هزينه اين نوع نسبت به انواع ديگر کمتر و بهينه تر است .
در ساخت و تهيه ي اين نوع از درب هاي اتوماتيک شيشه اي از نوع شيشه سکوريت کمک مي گيرند که ويژه بوده و امنيت بالاتري نسبت به موارد مشابه خود دارد و در زمان شکسته شدن شيشه به صورت احتمالي هر مترمربع آن به ???? قسمت قسمت شده است . راه اندازي و نصب آنها به شکل و شمايل يک طرفه يا دو طرفه است .