امكانات دوربين مدار بسته تحت شبكه

امكانات دوربين مدار بسته تحت شبكه در پروسه ي دريافت و انتقال اطلاعات بسيار است که قصدمان بر اين است كه به اين مطلب بيشتر بپردازيم.در گذشته استفاده از دوربين هاي آنالوگ براي كاربران عموميت داشت اما به علت برخي از مشكلاتي كه مربوط به جنبه هاي كيفيتي و تصويري بود استفاده از اين دوربين ها كمي كمتر شد اين روند ادامه داشت تا اينكه نسل جديدي از دوربين هاي آنالوگ وارد بازار شدند. اين دوربين ها توانستند مشكلات كيفيتي را كاهش دهند و بنابراين با رفع مشكل مربوط به كيفيت بالاتر توانستند جايگاه بسيار خوبي در اين سيتم هاي نظارتي يابند .نصب دوربين مداربسته

امكانات دوربين مدار بسته تحت شبكه از طريق آنتن هاي راديويي
از ديگر امكانات دوربين مدار بسته تحت شبكه آنتن هاي راديويي مي باشد كه در رده هاي بردي بالاتر اطلاعات را از طريق پروتکل هاي شبکه انتقال مي دهند. بدين معنا كه که در صورتي که شما قصد داشته باشيد با استفاه از آنتن راديوي اطلاعات را انتقال دهيد درابتدا بايد اطلاعات آنها را از حالت ويدئو سرور به صورت شبکه تبديل كنيد و در انتها انتقال دهيددر صورتيكه به بررسي امكانات دوربين مدار بسته تحت شبكه بپردازيم مي بينيد كه نيازي به اتصال مستقيم با اين آنتن ها وجود ندارد و همين مسئله خود باعث افت هزينه و افزايش كيفيت تصوير مي شود.
منبع: نگا