بیشتر درباره دوربین

ايجاد تصويرCCD يک دوربين مداربسته
CCD در واقع مخفف Charged Coupled Device است. CCD يک ابزار الکترونيکي محسوب مي‌شود که از تعداد زيادي از ديودهاي بسيار کوچک حساس به نور تشکيل شده است. هر ديود موجود بر روي چيپ CCD ولتاژي را توليد مي‌کند که دقيقا با نوري که دريافت مي‌کند نسبت مستقيم دارد. ديودي که در معرض نور قرار نگيرد ولتاژي تولد نخواهد کرد و اين عدم وجود ولتاژ به عنوان رنگ سياه تلقي خواهد شد. مشابها بيشترين نور بيشترين ولتاژ را توليد خواهد و اين بيشترين وتالژ به عنوان رنگ سفيد تلقي مي‌شود. سطوح نور بين اين بيشترين و هيچ نيز ترکيبات مختلفي از خاکستري و طوسي را تشکيل مي‌دهند. در دوربين‌هاي رنگي سيگنال‌هاي مربوط به رنگ‌ها نيز همراه با ميزان نور دريافت مي‌شود.

ميزان نوري که يک چيپ CCD مي‌تواند دريافت کند بسيار محدود است بنابراين نور ورودوي به چيپ CCD بايد به وسيله محدود کننده‌ها به مقداري خيلي کمتر از مقدار واقعي خود تقليل يابد.

Sensitivity يا حساسيت
يکي از خصوصياتي که به عقيده بسياري براي انتخاب دوربين بسيار مهم است ميزان حساسيت آن است. حساسيت يک دوربين نشان دهنده ميزان نوري است که دوربين براي ايجاد تصوير دارد. هرچه ميزان حساسيت دوربين بيشتر باشد به نور کمتري براي ايجاد تصوير نياز دارد.

نسبت سيگنال به نويز (Signal to noise ratio (S/n
همانوطري که از اسم اين خصوصيت مشخص است ميزان نسبت سيگنال‌هاي تصوير و نويز موجد در تصوير توليد شده را نشان مي‌دهد. نويز بر روي تصوير ايجاد شده به صورت دانه‌هاي برفک مشخص خواهد شد و موجب پايين آمدن قابليت تشخيص در تصوير نمايش داده شده بر روي مانيتور خواهد شد. واحد نشان دهنده نسبت s/n دسيبل dB است. البته اين خصوصيت ممکن است به صورت يک نسبت نيز مشخص شود.