امكانات دوربين مدار بسته تحت شبكه از طریق فیبر

از ديگر امكانات دوربين مدار بسته تحت شبكه استفاده از فيبر هاي نوري و انتقال تصوير با استفاده از اين فيبر ها مي باشد. اين سيستم هاي نوري جهت ارسال و انتقال اطلاعات شبكه استفاده مي شوند.با توجه به بررسي ها مشخص است همانطور كه الان از يكسري امكانات جديد استفاده مي شود در گذشته هم استفاده از اين امكانات وجود داشته منتهي به روش هاي ديگر مثلا جايگزين فيبر هاي نوري يك مبدل نوري بوده و براي تبديل اطلاعات در بخش ديگر دستگاه DVR يک دکودر وجود داشته كه اطلاعات را پس از دريافت به آنالوگ تبديل مي نمايد.فقط يك مشکل وجود دارد آنهم اينكه سيستم هاي نظارتي در نوع آنالوگ نسل جديدي از دوربين ها را شامل مي شود امکان استفاده از اين مبدل ها براي اين دسته از دوربين ها وجود ندارد و طريقه ي انتقال اطلاعات فقط از طريق فيبر امكان پذير است كه در مرحله ي اول اطلاعات انتقال داده مي شوند تحت پروتکل هاي شبکه و در مرحله ي بعدي در سمت ديگر دستگاه ضبط توسط يك سرور انجام پذير است .اما در سيستم هاي تحت شبکه كه مطابقت كاملي با فيبرهاي نوري را دارند شما ميتوانيد به راحتي تصاوير را دريافت نماييد. نصب دوربين مداربسته

استفاده از سوئيچ ها و ايجاد انشعاب
از نقاط قوت سيستم هاي شبکه امکان استفاده ي كاربردي از هاب سوئيچ ها مي باشد . اين سوئيچ ها با امكان منشعب شدن مي توانند باعث كاهش و افت هزينه شوند.و ديگر هم لازم نباشد كه شما در بخش كابال كشي هزينه اي را اضافه بر سازمان پرداخت نماييد.ديده شده كه در اين موارد امنيت شبكه هم به خوبي حفاظت مي شود.
منبع: نگا