فريم دوربين مدار بسته

واژه ي FPSمخفف كلمه ي: Frame Per Secon و به معني تعداد تصاوير قابل مشاهده براي فرد در ثانيه است كه به آن فريم دوربين مدار بسته گويند. در واقع تصوير هايي كه شما به صورت متحرک مي بينيد در واقع تصاويري هستند كه در ابتدا به صورت ثابت بوده اند با نمايش متوالي اين تصاوير براي ببيننده اين طور به نظر مي رسد كه تصاوير متحركند درحاليكه ثابتد اند و فقط با نمايش متوالي آنهاست كه براي فرد ببيننده متحرك تلقي مي شوند .براي دريافت جزييات بيشتر تعداد فريم بر ثانيه مهم است كه هر چقدر كه بيشتر باشد جزييات بيشتري در دوربين مدار بسته ضبط خواهد شد و فرد ببيننده در تصوير جزييات بيشتري را دريافت مي كند. اما اين قسمت هم بستگي به عواملي دارد مثلا به بينايي انسان هم ارتباط دارد. چشم انسان به طور معمول قادر است ?? تا ?? فريم را ببيند .اما در بررسي هاي جديد انجام شده گزارش ها حاكي از آن است كه افرادمايلند اين فريم را ارتقا دهند . فروش دوربين مداربسته

اهميت فريم دوربين مدار بسته
اهميت فريم دوربين مدار بسته زماني آشكار مي شود كه تصاوير متحرك داشته باشيم .مثلا نرخ هاي با تعداد بيشتر جزييات بيشتري را نيز نمايش مي دهند و نرخ هايي با تعداد كمتر جزييات كمتري را به نمايش مي گذارند و ممكن است زماني كه تعداد نرخ تصوير كمتر است تصاوير به صورت تار ديده شوند و جزييات قابل بررسي نباشد كه اين مورد از معايب محسوب مي شود.مثلا حد معمول فريم بر ثانيه در تصاوير تلوزيوني حدود ?? فريم مي باشد و همين عدد براي داشتن تصويري با كيفيت كفايت مي كند.نرخ فريم دوربين مدار بسته اي كه قرار است جزييات تصوير را نشان دهد بسيار مهم است.در صورتيكه بخواهيد دوربين مدار بسته خوبي را خريداري كنيد حتما به اين نكته توجه داشته باشيد .با افزايش تعداد فريم تصاوير با كيفيت تر خواهد بود همچنين ضبط و ذخيره ي آن در دستگاه DVR به سرعت انجام مي شود بنابراين در قسمت نظارتي جزيياتي باقي نخواهد ماند.هر چه تعداد فريم بالاتر باشد حجم بالايي از حافظه لازم است تا بتواند اين حجم اطلاعاتي دريافت شده را دوربين مدار بسته ذخيره نمايد .

اهميت فريم دوربين مدار بسته در تصوير
پس در اينجا يك رابطه ي مستقيم وجود دارد هرچه تعداد فريم دوربين مدار بسته بيشتر حجم پهناي باند هم بيشتر خواهد بود .تاري تصوير ارتباطي به تعداد فريم ندارد بلكه آنچه كه به فريم مربوط مي شود همان روان بودن تصاوير است.
منبع: نگا