دوربین های حرارتی چطور کار می کنند؟

دوربين هاي مداربسته حرارتي يا گرمايي (Thermal CCTV Camera) نوعي از دوربين هاي مداربسته هستند که تصاوير خود را به جاي نور با توجه به شکل حرارتي محيط مي سازند. در اين مطلب با اين دوربين ها بيشتر آشنا خواهيم شد.
دوربين هاي مدار بسته حرارتي ساختاري تا حدي مشابه به دوربين هاي مداربسته عادي دارند. در اين نوع دوربين ها بسياري از قسمت هاي دوربين عملکردي مشابه دارند. نصب دوربين مداربسته
دوربين حرارتي از طريق يک لنز پرتوهاي گرمايي منتشر شده توسط اجسام گرم را بر روي چيپ تصوير گرمايي متمرکز مي کنند. چيپ تصوير اين دوربين دوربين ها به جاي ديود حساس به نور از ديودهاي حساس به پرتوهاي گرمايي تشکيل شده است. اين ديودها پس از برخورد پرتوهاي گرما با توجه به شدت آن مقداري از ولتاژ را ايجاد مي کنند که در نهايت به اطلاعات ديجيتال يا سيگنال هاي آنالوگ تبديل مي شود و از اين طريق شما خواهيد توانست آنها را در يک نمايشگر ببينيد.

کاربرد دوربين هاي مداربسته حرارتي چيست؟
دوربين هاي حرارتي با توجه به خصوصيات و مشخصاتشان تنها کاربري هاي مرتبط با رديابي و تشخيص دارند. عمده کاربري اين دوربين ها براي محل هايي با حساسيت امنيتي بالاست. اين دوربين به کاربر امکان مي دهد تا اطلاعات حرارتي محيط اطراف خود را دريافت کند. اين اطلاعات مي تواند نقش حياطي در ايجاد امنيت بيشتر در محيط را داشته باشد.