دوربین مداربسته هوشمند و کاربرد های آن

در جوگیری از ارتکاب جرم و استفاده های صنعتی و موارد دیگر مثل :کنترل ترافیک نقل و انتقال پردازش تصویر کاربرد دارد .
کاربرد اساسی دوربین ها بیشتر به قسمت های محافظتی مربوط می شود .امروزه استفاده های نامحسوس از دوربین مداربسته بیشتر مورد استقبال مردم است که در بعضی قسمت ها وجود این دوربین های هوشمند کمک بسیاری به کاهش تخلفات نموده مثل دستگاه های خودپرداز که اطلاعات آماری حاکی از کاهش جرایم بسیاری در مراکز عمومی بوده است.

کاربرد صنعتی:
در کارخانجات که برای حفظ تجهیزات نیاز شدیدی به نصب دوربین مداربسته هوشمند را دارند و با نصب دوربین کیفیت و ارتقای محصول می تواند افزایش یابد . مثلا در کارخانجات شیمیای که به علت وجود خطرات امکان حضور مستقیم افراد وجود ندارد یا نیروگاه های هسته ای نیز از دوربین مدار بسته هوشمند اسکنی و یا حرارتی می توان استفاده نمود.

–کنترل ترافیک:
امروزه از دوربین مداربسته هوشمند برای روان شدن و کنترل تردد و ترافیک وسایل نقلیه عمومی در سطح وسیعی استفاده می شود..با شناسایی و نظارت بر تصادفات از بسیاری از جرایم رانندگی توسط به کارگیری دوربین مداربسته هوشمند کاسته شده هچنین شناسایی و تشخیص پلاک خودرو هم باز سبب کاهش تخلفات بسیاری شده است

دوربین مداربسته هوشمند با حفظ امنیت
حتی ممکن است وقایعی خارج از دید شما باشد اما با این حال با نصب دوربین های مداربسته هوشمند می توان این اطمینان را البته نه به طور ۱۰۰ %اما تا حدودی برای شهروندان ایجاد نمود.
منبع: نگا 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ