تشخیص جهت DVR دوربين مدار بسته

زماني كه دوربين مدار بسته در محدوده ي نظارتي قرار دارد توانايي تشخيص حرکت توسط يك سيستم سخت افزاري و يا نرم افزاري مرتبط است كه توسط بخشي از دستگاه به نام Motion Detector در DVR دوربين مدار بسته اين تشخيص صورت مي پذيرد.حال براي تشخيص جهت حركت طبق الگوريتم هاي تعريف شده در دستگاه اين امر به خوبي انجام مي پذيرد.البته اين قسمت بيشتر نقش نرم افزاري دارد در صورتيكه قرار بر اين باشد اكه از بخش سخت افزاري استفاده گردد سنسور هاي خاصي در دستگاه تعبيه شده اند كه توسط آنها مي توان جهت حركت را تشخيص داد كه براي انها لنز هاي مخصوصي نيز در نظر گرفته شده است.البته اين نوع از سنسور ها به امواجي هم حساس هستند و نسبت به آنها واكنش نشان مي دهند.Dvr دوربين مدار بسته به لحاظ ظاهري به ? گونه تقسيم مي شود بعضي از اين سيتم ها به صورت جداگانه و مستقل از شبكه هاي كامپيوتي عمل مي كنند و نيازي هم به اين مورد وجود ندارد كه سيستم كامپيوتري به صورت شبانه روز روشن باشد . چون همانند سيستم هاي كامپيوتري خود مجهز به شبكه هاي سخت افزاري كامپيوتري هستند. نصب دوربين مداربسته

عملكرد DVR دوربين مدار بسته
DVR دوربين مدار بسته به لحاظ عملكردي به ? صورت سخت افزاري و يا نرم افزاري مي تواند باشد در صورتيكه اين عملكرد مختص بخش سخت افزاري باشد از الگوريتم ها وفيلتر هاي ديجتالي استفاده مي شود.
عملکرد نرم افزاري: با كمك الگوريتم هاي فشرده سازي CPU و فيلترهاي ديجيتال انجام مي شود ،
عملكرد سخت افزاري: با كمك چيپ هاي ويژه است که عملكرد خوب آن در بهبود كيفيت تصاوير قابل مشاهده است .